Kart- och GISdag 6 december 2017
2017-12-06

Hjärtligt välkomna till årets GIS-händelse i Skåne!

Årets Kart- och GIS-dag går i digitaliseringens tecken. Kom och träffa dina GIS-kollegor och lyssna på intressanta föredrag. Vi ses på Radisson i Helsingborg den 6 december. Stanna gärna och mingla efteråt i Nelly´s Bar i anslutning till konferenslokalen.

Öppna data och öppna standarder – Hur, vad, vem?
2017-10-04

SamGIS Skåne bjuder in till en workshop i det mycket aktuella ämnet Öppna data. Med hjälp av några entusiastiska föredragshållare har vi tänkt oss att fördjupa oss i ämnet. Ni kommer att få information om vad som menas med öppna data. Hur en kommun och universitet gör och resonerar. Vi kommer även att få lite insyn i hur våra myndigheters tillämpningar av öppna standarder för krisinformation påverkas. Vi kommer att dela med oss av viktiga insikter kring vad man ska och inte ska göra.

Sydlig visualisering med 3D i Malmö 6 sept
2017-09-06

Välkomna till två mycket intressanta studiebesök där vi besöker Malmö stads modell- och visualiseringslabb och får uppleva VR-världen hos Tyréns!

Lästips!
HMK:s (Handbok i Mät- och Kartfrågor) senaste tekniska rapport
”I gränslandet BIM – GIS – Geodesi”

Blåljusmyndigheternas behov av kvalitetssäkrad geodata
2017-06-08

SamGIS Skåne och Trafikverket hälsar hjärtligt välkomna till en dag kring blåljuskollen.

Geografiska data till blåljusmyndigheterna har länge varit ett diskussionsämne. Under dagen kommer du att få information från kommuner och myndigheter hur de har löst frågan. Stor del av dagen kommer att användas för genomgång och information kring blåljuskollen. Du kan läsa mer kring detta här.

Det kommer att finnas utrymme för diskussion, nätverkande och frågor. Dagen avslutas med en paneldiskussion.
Arrangemanget bekostas av Trafikverket och är kostnadsfritt för deltagarna.

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte
2017-04-19

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. I år håller vi till på Vannaröds slott på gångavstånd från Sösdala pågatågstation. Boka dagen och håll utkik efter program som kommer snart!

SamGIS Skånes årsmöte hålls i samband med SamGIS Skånes vårseminarium. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar (http://www.samgis.m.se/kallelse-till-arsmote-2017-i-foreningen-samgis-skane/)

Seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet 26 april
2017-04-26

SamGIS Skåne är medarrangör till ett seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet. Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande.
Seminariet behandlar vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Seminariet är gratis (Universitetet bjuder på kaffe med tilltugg men lunchen betalas av deltagarna själva).

Tematisk kartografi och statistik, 1 februari 2017
2017-02-01

Välkommen på utbildande workshop inom ämnet tematisk kartografi och statistik i regi av SamGIS Skåne.

Vi träffas onsdagen den 1 februari 2017 på Glashuset i Hässleholm.

Under dagen kommer vi bl.a. få uppleva spännande föredrag och utbildningar inom ämnen som besöksflödesdata, analys och redovisning av internationella miljödata, nationell- och regional statistikvisualisering på karta och kraften i datavisualisering.

Nu uppdaterat med presentationer från föredragshållarna.

Kart- och GISdagen 1 december 2016
2016-12-01

Välkomna till årets Kart- och GISdag!

Evenemanget hålls traditionsenligt i början av december, den här gången på High Court i Malmö – gamla hovrätten, där du får uppleva en del av Malmös kulturhistoria. Dagen innehåller föredrag med anknytning till GIS i verksamheter.

Välkommen att delta i Malmö den 1 december!

Geografiska analyser för samspel mellan människa och miljö
2016-10-28

Välkomna till ett seminarium om geografiska analyser för ekologi och miljö. Vi får lära oss om, och se exempel på analyser för ekosystemtjänster och blågröna planer. Seminariet vänder sig både till dig som är GIS-expert och till mer GIS-ovana användare som arbetar med frågor inom ekologi, natur och miljö.

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte 2016-04-14
2016-04-14

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. Passa på att få nya insikter och nätverka. Ta tåget till Trelleborg och se den nya Trelleborgsbanan. I år kommer vi att ha tema infrastruktur. Vi träffas i det fantastiska Rådhuset i Trelleborg. En lokal med historia. Boka dagen!

SamGIS Skånes årsmöte hålls den 14 april 2016 i samband med SamGIS Skånes vårseminarium. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.

Kallelse och handlingar (http://www.samgis.m.se/kallelse-till-arsmote-2016-i-foreningen-samgis-skane/)