GIS-stipendium

SamGIS Skånes GIS-stipendium

Som ett led i att sprida information om GIS och stimulera till ökad GIS-användning inrättades ett stipendium i samband med SamGIS Skånes 10-årsjubileum år 2003.

Vem kan söka?

Stipendiet delas ut till organisationer, enskilda personer, företag eller myndigheter som gjort viktiga insatser för spridning och/eller ökad nytta av GIS inom det område där SamGIS Skåne verkar (Skåne med omnejd). Stipendiaten kan till exempel ha stimulerat till samverkan, utvecklat nyttan av GIS genom ny teknik, eller ökat möjligheterna för tillgång till och utbyte av GIS-data i Skåne.

Stipendiet kan också sökas för att finansiera kommande initiativ eller projekt som leder till ovanstående, samt av enskilda personer för egen utveckling inom GIS-området.

Du kan antingen söka stipendiet själv eller nominera någon annan.

SamGIS Skånes styrelse kan också nominera potentiella stipendiater, men individer som för närvarande är förtroendevalda i föreningen kan inte ta emot stipendiet.

Hur görs en ansökan?

Ansökan om stipendiet bör innehålla:

  • en motivering som redogör varför just du/ni, eller den nominerade ska få stipendiet,
  • eventuellt en kort beskrivning av vad stipendiepengarna ska användas till,
  • eventuella referenser och exempel,
  • kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 

Ansökan bör vara ca en A4-sida och skall skickas till samgis@ikoncept.se.

Varje år delas totalt 10 000 kr ut till en eller flera stipendiater. Stipendieansökningar tas emot under hela året. Ansökningar behandlas och utdelningsbeslut tas under hösten. Stipendiet delas högtidligt ut vid föreningens årliga konferens Kart- och GISdagen i december.