GIS-stipendium

SamGIS Skånes GIS-stipendium

Som ett led i informationsspridning inom GIS och för att stimulera till ökad GIS-användning i Skåne inrättades ett stipendium i samband med föreningens 10-årsjubileum år 2003.

Stipendiet delas ut till organisationer, enskilda personer, företag eller myndigheter som gjort viktiga insatser för spridning av GIS inom föreningens område. Stipendiaten kan också ha stimulerat till samverkan inom GIS-området, genom ny teknik utvecklat nyttan av GIS eller ökat möjligheterna för tillgång till och utbyte av GIS-data i Skåne.

Stipendiet kan också sökas för särskilda projekt samt av enskilda personer även för egen utveckling inom GIS-området. Stipendiet är på totalt 10 000 kr men kan delas av flera stipendiater.

Ansökan om stipendiet bör innehålla en motivering, referenser, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Ansökan bör inte överstiga 2 A4-sidor och skall skickas till samgis@ikoncept.se.

Stipendieansökningar tas emot under hela året. Ansökningar behandlas och utdelningsbeslut tas på sista styrelsemötet före årsmötet. Stipendiet delas ut högtidligt vid föreningens årsmöte i april.