Gula gummistövlar som vadar i översvämning

GIS med fokus på blå infrastruktur med VA SYD
2024-09-18

Spatial analys och VA-frågor har täta band sedan mitten av 1850-talet. Under ett särskilt kolerautbrott i London kunde smittspridningen minskas då en förorenad dricksvattenbrunn tillfälligt stängdes. Brunnen identifierades genom en analys av var sjuka och döda människor vanligtvis hämtade sitt vatten ifrån. Detta var revolutionerande för tiden.

Nu har tiden gått, och bland annat analysmetoder och tekniken har utvecklats, men uppdraget inom VA är sig likt: leverera rent friskt dricksvatten och ta hand om och rena avloppsvatten så att inte människor och natur tar skada.

Vad händer egentligen under stadens gator – i den dolda infrastrukturen? Varför är vattenfrågorna så viktiga och tar mer plats i människors medvetande, i stadsbilden och i media?

Ta chansen att inspireras av och fokusera på vattenfrågor!

Sommaravslutning med quiz på Kollektivkrogen
2024-06-19

Välkommen på sommaravslutning med SamGIS Skåne

Den 19 juni är det sommaravslutning med SamGIS Skåne på Kollektivkrogen i Malmö. Det blir AW och quiz med Sanna Elgh Dalgren och Johan Pihel.

Dräll in från ca. 16:45 för att säkra er plats, quizen börjar 17:30. Vässa er kompetens inom statistik och förbjudna platser inför detta unika tillfälle.

Alla GIS:are och icke-GIS:are är välkomna!

GIS-fika 13 mars med Region Skåne om effektprognoser för Skåne

Johanna Lundström, Region Skåne, gästar SamGIS Skånes GIS-fika för att berätta om arbetet med effektprognoser för Skåne. Prognoserna bygger på samlad kunskap från elnätsägare, forskning och offentliga aktörer. Elnätsdata kopplas samman med detaljerade samhällsdata om befolkningsutveckling, bostadsbyggande, prognoser för sysselsättning och ekonomisk utveckling i en GIS-baserad modell.

Kart- och GISdagen den 7 december
2023-12-07

December närmar sig och det brukar betyda Kart- och GISdagen i SamGIS Skåne! Äntligen är det dags att återigen träffas och lyssna på intressanta och inspirerande GIS-föredrag, i år är temat för dagen inriktat mot Samhällsbyggnad och samhällsplanering. Kart- och GIS dagen hålls på Quality Hotel View i Hyllie, där vi även kan njuta av lunch och fika (inkl. mjukglass och popcorn!) medan vi minglar runt och nätverkar med våra branschkollegor.