Medlemskap

SamGIS Skåne är öppen för alla myndigheter, organisationer,
institutioner, företag samt enskilda medlemmar.

 

Som medlem i organisationen håller Du dig ajour med utvecklingen inom
GIS-området. Vi bevakar frågor om finansiering, standardisering,
internationalisering, produktutveckling, kvalité när det gäller
geografiska data.

 

Som medlem får Du:

– SamGIS Skånes medlemsutskick.

– Subventionerad deltagaravgift på de arrangemang som SamGIS Skåne
arrangerar/samarrangerar.

 

SamGIS Skånes medlemmar är myndigheter, företag och organisationer i
Skåne med intresse att följa utvecklingen inom geografisk
informations-teknologi (GIT-sektorn), en del av IT-sektorn.