Medlemskap

SamGIS Skåne är öppen för alla myndigheter, organisationer,
institutioner, företag samt enskilda medlemmar.

Som medlem i organisationen håller du dig ajour med utvecklingen inom
GIS-området. Vi bevakar frågor om finansiering, standardisering,
internationalisering, produktutveckling, kvalité när det gäller
geografiska data.

Vill du bli medlem? Kontakta oss på samgis@ikoncept.se

Som medlem får du

  • SamGIS Skånes medlemsutskick.
  • Subventionerad deltagaravgift på de arrangemang som SamGIS Skåne
    arrangerar/samarrangerar.

 

SamGIS Skånes medlemmar är myndigheter, företag och organisationer i
Skåne med intresse att följa utvecklingen inom geografisk
informations-teknologi (GIT-sektorn), en del av IT-sektorn.

Medlemsavgifter

Kommun med mer än 50 000 invånare 3 000 kr
Kommun med mindre än 50 000 invånare 750 kr

Regional organisation och statlig myndighet 3 000 kr
Företag och enskild person 750 kr