Om SamGIS Skåne

SamGIS Skåne är en intresseförening som riktar sig till alla i Skåne som arbetar med geografiska data. Medlemmar är myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer.

SamGIS Skåne skall:

  • Verka för samverkan kring geografiska data vad gäller teknisk tillgänglighet, prisnivå och nyttjanderätt.
  • Fungera som en regional intresseorganisation och nätverk för GIS-användare/producenter på lokal och regional nivå gentemot centrala producenter av geografiska data.
  • Sprida information om GIS-aktiviteter/tillämpningar inom och utanför Skåne.
  • Initiera och stimulera till GIS-projekt inom Skåne.
  • Uppmärksamma behov av standardisering inom verksamhets- och teknikområdet.

 

Läs mer

SamGIS Skåne-broschyr PDF-fil (4 MB).
Information om föreningen och dess verksamhet. Fyrsidig A4-broschyr i färg

Styrelsens arbetsmaterial (lösenordsskyddad)