Om SamGIS Skåne

SamGIS Skåne är en intresseförening som riktar sig till alla i Skåne som arbetar med geografiska data.
Medlemmar är myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer.

SamGIS Skåne skall:

  • verka för samverkan kring geografiska data vad gäller teknisk tillgänglighet, prisnivå och nyttjanderätt
  • fungera som en regional intresseorganisation och nätverk för GIS-användare/producenter på lokal och regional nivå gentemot centrala producenter av geografiska data
  • sprida information om GIS-aktiviteter/tillämpningar inom och utanför Skåne
  • initiera och stimulera till GIS-projekt inom Skåne
  • uppmärksamma behov av standardisering inom verksamhets- och teknikområdet

Läs mer

SamGIS Skåne-broschyr PDF-fil (4 MB).
Information om föreningen och dess verksamhet. Fyrsidig A4-broschyr i färg

Styrelsens arbetsmaterial (lösenordsskyddad)