SamGIS Skånes hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

SamGIS Skåne samlar in personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) för kontaktpersoner för medlemsorganisationer. Vi samlar även in personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) för de som anmäler sig till våra arrangemang och de som anmäler sig som prenumeranter för våra utskick. I de fall du som deltagare har behov av specialkost samlar vi även in den uppgiften. Efter genomfört arrangemang raderas uppgifter om specialkost, som bedöms som känsliga personuppgifter. SamGIS Skåne samlar inte in andra känsliga personuppgifter.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

SamGIS Skånes styrelse är både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Kontaktuppgifter till styrelsen finns i sidans sidfot.

Begäran om utlämnande och borttagande av uppgifter

Du som har personuppgifter lagrade hos SamGIS Skåne har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att får dem rättade, att få dem raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga och rätt att få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras. Kontakta samgis@ikoncept i alla dessa frågor. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Spridning till 3:e part

De personuppgifter som samlas in vid anmälan till arrangemang kan komma att delas med extern part i samband med genomförande av arrangemang.

Läs mer om dataskyddsförordningen.