Styrelse

 

SamGIS Skånes styrelse 2023. Från vänster: Sanna Elgh Dalgren, Cecilia Pihl, Jenny Rassmus, Linda Nilsson, Johan Pihel, Oscar Monell, Ulf Minör. Sittande: Kristian Bergstrand och Andreas Persson. Frånvarande: Klara Århem, Peo Öryd och Tilda Brage.

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus@skane.se
Region Skåne
Ledamöter: Sanna Elgh Dalgren
sanna.elgh.dalgren@ox2.com
OX2
  Linda Grahn (kassör)
linda.grahn@esri.se
Esri Sverige AB
  Andreas Persson
andreas.persson@nateko.lu.se
Lunds universitet
  Ulf Minör
ulf.minor@malmo.se
Malmö stad
  Oscar Monell
oscar.monell@esri.se
Esri Sverige AB
  Klara Århem
klara.arhem@helsingborg.se
Helsingborgs stad
  Cecilia Pihl
cecilia.pihl@eon.se
E.on Energidistribution
  Kristian Bergstrand
kristian.bergstrand@sweco.se

Sweco Sverige AB

  Per-Olof Öryd, suppleant
per-olof.oryd@lm.se

Lantmäteriet

  Tilda Brage
tilda.brage@lund.se

 Lunds kommun

  Johan Pihel, suppleant

 

johan.pihel@hassleholm.se

 Hässleholms kommun

Kansli: Daniel Modig
daniel@ikoncept.se
Ikoncept
Revisorer: Henrik Larsson Kraftringen
  Mikael Grimheden Ljungby kommun
Valberedning: Karin Neland Lantmäteriet
  Britta Duve Hansen Mobile Heights