Styrelse

SamGIS Skånes styrelse 2016-2017

SamGIS Skånes styrelse 2016-2017. Sedan april 2017 är Britta Duve-Hansen ersatt av Linda Nilsson.

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus@trafikverket.se
Trafikverket
Ledamöter: Jonas Andréasson
jonas.andreasson@lund.se
Lunds kommun
Linda Nilsson
linda.nilsson2@kristianstad.se
Kristianstad kommun
Marianna Edenheim
marianna.edenheim@tyrens.se
Tyréns
Ulf Minör
ulf.minor@malmo.se
Malmö stad
Oscar Monell
oscar.monell@esri.se
Esri Sverige AB
Julie Mostert
julie.mostert@lm.se
Lantmäteriet
Jeanette Persson
jeanette.persson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Skåne
Cecilia Pihl
cecilia.pihl@helsingborg.se
Helsingborgs Stad
Peter Rothstein
peter.rothstein@sweco.se

Sweco

Cecilia Gustafsson
cecilia.gustafsson@svedala.se

Svedala kommun

Kansli: Daniel Modig
daniel@ikoncept.se
Ikoncept
Revisorer: Cerne Jönsson Pensionär
Inge Melin Malmö stad
Valberedning: Anders Grönlund Lantmäteriet
Britta Duve Hansen Lunds kommun