Styrelse

SamGIS Skånes styrelse 2019. Från vänster: Sanna Elgh Dalgren, Kristian Bergstrand, Andreas Persson, Ulf Minör, Julie Mostert, Oscar Monell, Cecilia Pihl, Cecilia Gustafsson, Linda Nilsson, Jenny Rassmus. Styrelsemedlemmar som tillkommit efter att bilden togs: Tilda Brage, Klara Århem och Per-Olof Öryd. Julie Mostert har lämnat styrelsen. Foto: Anders Grönlund.

 

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus@skane.se
Region Skåne
Ledamöter: Sanna Elgh Dalgren
sanna.elgh.dalgren@ox2.com
OX2
Linda Nilsson
linda.nilsson@esri.se
Esri Sverige AB
Andreas Persson
andreas.persson@nateko.lu.se
Lunds universitet
Ulf Minör
ulf.minor@malmo.se
Malmö stad
Oscar Monell
oscar.monell@esri.se
Esri Sverige AB
Klara Århem
klara.arhem@helsingborg.se
Helsingborgs stad
Cecilia Pihl
cecilia.pihl@eon.se
E.on Energidistribution
Kristian Bergstrand
kristian.bergstrand@sweco.se

Sweco Sverige AB

Cecilia Gustafsson
cecilia.a.gustafsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronobergs län

Tilda Brage
tilda.brage@lund.se

 Lunds kommun

Per-Olof Öryd, suppleant
per-olof.oryd@lm.se

 Lantmäteriet

Kansli: Daniel Modig
daniel@ikoncept.se
Ikoncept
Revisorer: Henrik Larsson Sjöbo kommun
Mikael Grimheden Ljungby kommun
Valberedning: Karin Neland Lantmäteriet
Britta Duve Hansen Mobile Heights