Styrelse

SamGIS Skånes styrelse 2019. Från vänster: Sanna Elgh Dalgren, Kristian Bergstrand, Andreas Persson, Ulf Minör, Julie Mostert, Oscar Monell, Cecilia Pihl, Cecilia Gustafsson, Linda Nilsson, Jenny Rassmus. Styrelsemedlemmar som tillkommit efter att bilden togs: Tilda Brage och Klara Århem. Julie Mostert har lämnat styrelsen. Foto: Anders Grönlund.

 

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus@skane.se
Region Skåne
Ledamöter: Sanna Elgh Dalgren
sanna.elghdalgren@boverket.se
Boverket
Linda Nilsson
linda.nilsson2@kristianstad.se
Kristianstads kommun
Andreas Persson
andreas.persson@nateko.lu.se
Lunds universitet
Ulf Minör
ulf.minor@malmo.se
Malmö stad
Oscar Monell
oscar.monell@esri.se
Esri Sverige AB
Klara Århem
klara.arhem@helsingborg.se
Helsingborgs stad
Cecilia Pihl
cecilia.pihl@eon.se
E.on Energidistribution
Kristian Bergstrand
kristian.bergstrand@sweco.se

Sweco Position

Cecilia Gustafsson
cecilia.gustafsson@ystad.se

 Ystads kommun

Tilda Brage
tilda.brage@lund.se

 Lunds kommun

Kansli: Daniel Modig
daniel@ikoncept.se
Ikoncept
Revisorer: Henrik Larsson Sjöbo kommun
Mikael Grimheden Ljungby kommun
Valberedning: Karin Neland Lantmäteriet
Britta Duve Hansen Lunds kommun