Styrelse

SamGIS Skånes styrelse 2016-2017

SamGIS Skånes styrelse 2016. Sedan bilden togs har Britta Duve-Hansen och Marianna Edenheim ersatts av Linda Nilsson och Andreas Persson. 2019 ersattes Jonas Andréasson och Peter Rothstein av Sanna Elgh Dalgren och Kristian Bergstrand.

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus@skane.se
Region Skåne
Ledamöter: Sanna Elgh Dalgren
sanna.elghdalgren@boverket.se
Boverket
Linda Nilsson
linda.nilsson2@kristianstad.se
Kristianstads kommun
Andreas Persson
andreas.persson@nateko.lu.se
Lunds universitet
Ulf Minör
ulf.minor@malmo.se
Malmö stad
Oscar Monell
oscar.monell@esri.se
Esri Sverige AB
Julie Mostert
julie.mostert@lm.se
Lantmäteriet
Jeanette Persson
jeanette.persson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Skåne
Cecilia Pihl
cecilia.pihl@helsingborg.se
Helsingborgs Stad
Kristian Bergstrand
kristian.bergstrand@sweco.se

Sweco Position

Cecilia Gustafsson
cecilia.gustafsson@svedala.se

Svedala kommun

Kansli: Daniel Modig
daniel@ikoncept.se
Ikoncept
Revisorer: Cerne Jönsson Pensionär
Mikael Grimheden Ljungby kommun
Valberedning: Anders Grönlund Lantmäteriet
Britta Duve Hansen Lunds kommun