Styrelse

SamGIS Skånes styrelse 2023. Från vänster: Sanna Elgh Dalgren, Cecilia Pihl, Jenny Rassmus, Linda Nilsson, Johan Pihel, Oscar Monell, Ulf Minör. Sittande: Kristian Bergstrand och Andreas Persson. Frånvarande: Klara Århem, Peo Öryd och Tilda Brage.

Ordförande: Jenny Rassmus
jenny.rassmus(at)skane.se
Region Skåne
Ledamöter: Sanna Elgh Dalgren
sanna.elgh.dalgren(at)ox2.com
OX2
  Linda Grahn (kassör)
linda.grahn(at)esri.se
Esri Sverige AB
  Lina Eklund
lina.eklund(at)nateko.lu.se
Lunds universitet
  Ulf Minör
ulf.minor(at)malmo.se
Malmö stad
  Johan Pihel
johan.pihel(at)kristianstad.se
Kristianstad kommun
  Klara Århem
klara.arhem(at)helsingborg.se
Helsingborgs stad
  Cecilia Pihl
cecilia.pihl(at)eon.se
E.on Energidistribution
  Kristian Bergstrand
kristian.bergstrand(at)sweco.se

Sweco Sverige AB

  Per-Olof Öryd
per-olof.oryd(at)lm.se

Lantmäteriet

  Tilda Brage
tilda.brage(at)lund.se

 Lunds kommun

     
     
Revisorer: Henrik Larsson Kraftringen
  Mikael Grimheden Ljungby kommun
Valberedning: Karin Neland Lantmäteriet
  Britta Duve Hansen Mobile Heights