GIS-fika med historiska kartor i 3D

Den 21 april kl 14:30 besöker Mats Elfström SamGIS Skånes GIS-fika och berättar om sitt utforskande arbete med höjddata och historiska kartor i kombination. Han kommer att med bildexempel beskriva de olika stegen i processen, från val av underlag över georeferering till framställning av höjdmodell och ljussättning av den kombinerade kartan och höjdmodellen.

Vårseminarium och årsmöte
2022-04-28

SamGIS Skåne bjuder in till vårseminarium och årsmöte den 28 april i Lund. Ta en promenad till GIS-centrum genom Lundagård, kanske blommar magnolian vid Universitetshuset. Väl framme mjukstartar vi med frukostmingel innan vi sätter tänderna i en blandad dag. Vi har föredrag som berör användning av geodata och lösningar från kommunal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå, så du kan se fram emot en dag med ett fullspäckat program med något för alla.
Kallelse med förslag till dagordning och övriga handlingar till årsmötet är publicerade här https://samgis.se/kallelse-och-handlingar-till-arsmote-2022/.

GIS-fika – strategiska kartan inom Polisen

Välkomna på GIS-fika med SamGIS Skåne
Den 24 mars kl 14:30 är det dags för GIS-fika igen. Den här gången kring forskningen bakom & användningen av Polisens nya strategiska karta. Nicklas Guldåker, Lunds Universitet, tillsammans med Kim Nilvall, Polisen berättar om detta viktiga arbete.

Strategisk karta är ett framforskat nationellt kartlager/-funktion som hjälper polisen att identifiera och analysera områden som är utsatta eller på väg att bli utsatta. Själva kartan bygger på olika socioekonomiska och demografiska variabler som viktats samman för att visa olika nivåer av levnadsvillkor i tätbebyggda områden i Sverige. Variablerna i sig har ofta geografiska samband med vissa typer av brott.

Dashboardutbildning för våra medlemmar
2022-03-16

En dashboard, även kallad informationspanel, är en visuell sammanställning av viktiga nyckeltal för en viss målgrupp. Syftet är ofta att målgruppen snabbt ska kunna ta till sig en lägesbild, men det kan även handla om mer utforskande, där användaren kan filtrera geografisk, temporalt eller baserat på attribut i underliggande datamängder.

Du som är anställd i någon av våra medlemsorganisationer får nu möjlighet att gå en kostnadsfri kurs för att lära dig mer om metodiken.

Det finns många olika verktyg för att bygga dashboards: Excel, Microsoft Power BI, Qlickview osv. Under kursen kommer vi att använda ArcGIS Dashboard. Även om din organisation inte använder just det verktyget ska du inte dra dig för att anmäla dig. Syftet med kursen är att deltagarna ska förstå processen att gå från en datamängd till en färdig dashboard, något som du har nytta av oavsett vilka verktyg din organisation använder.

Kart- och GISdagen den 8 december
2021-12-08

Nu får vi äntligen träffas igen! Och det gör vi med ett riktigt ”GIS och blandat”- program i Filmstadens lokaler i Malmö. Vi får bl a höra om hur man har visualiserat Covid-19 med dashboards, hur Helsingborgs stad tagit fram en egen värmeöanalys, vad geofencing verkligen är och hur det fungerar i praktiken och hur man kan använda GIS för att planera hållbart. Vi får även höra det senaste om översvämningsmodellering från Lunds universitet och inte minst senaste nytt från våra myndigheter. En väldigt spännande dag helt enkelt!

GIS-fika med kartor för att upptäcka det gröna Skåne

Den 21 oktober kl 14:30 är det dags för GIS-fika igen. Den här gången med tema upptäck det gröna Skåne. Klara Århem från Helsingborgs stad berättar om naturinventeringskartan och Jenny Rassmus från Region Skåne berättar om den nya cykelruttningskartan för Skåne.

Höstseminarium om digitala detaljplaner
2021-10-08

Under årets höstseminarium kommer vi bland annat få statusuppdatering från myndigheter, information från kommuner som står inför leverans till den nationella geodataplattformen och visning av olika digitala lösningar för planbeskrivningar. Vi kommer även att få höra Addnode Groups framtidstankar kring utveckling av programvaror från S-Group Solutions, Sokigo, Symetri och Adtollo som samtliga ingår i deras portfölj.

GIS-fika: Är du lika nyfiken på FlatGeobuf som vi?

Kom då och var med på vår nästa digitala GIS-fika den 23 september kl. 14.30, då kommer utvecklaren av FlatGeobuf Björn Hartell från Septima i Danmark berätta om det nya dataformatet.

FlatGeobuf är ett nytt öppet dataformat för att hantera geografisk information och det finns tillgängligt i QGIS LTR-version 3.16.

Digital detaljplaneinformation, GIS-fika onsdagen den 16/6 kl 1130-12.

Välkommen till GIS-fika i juni med SamGIS Skåne!

Just nu pågår ett stort arbete på nationell nivå med att digitalisera och tillgängliggöra detaljplaneinformation. Detta arbete påverkar i allra högsta grad landets alla kommuner som från och den 1 januari 2022 ska tillgängliggöra digital detaljplaneinformation nationellt. Jenny Carlstedt, Sweco Sverige, presenterar pågående arbete samt framtagen SKR-rapport kring detta.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon!

Ingen anmälan behövs, det är bara att koppla upp sig med den länk vi har mejlat ut några minuter innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Väl mött!

SamGIS Skånes styrelse

GIS-fika i maj: Tre minuter om en karta

Välkommen till GIS-fika i april med SamGIS Skåne!

Den här gången får vi höra tre kommuner berätta om var sin karta i tre minuter. Därefter är det fritt för diskussion om dessa kartor.