GIS-fika med Eslövs kommun 16 februari

Det är dags för årets första GIS-fika! Susanne Hultman och Maria Francisca Archila Bustos, Eslövs kommun, berättar om kommunens GIS-konto på Instagram samt om hur de sprider GIS-kunskap både internt och externt även på andra sätt, t.ex. genom ett förvaltningsövergripande GIS-råd.

Källa: Trafikverkets bildbank, fotograf Göran Fält

NVDB i praktiken
2023-01-12

I oktober 2022 arrangerade SamGIS Skåne och Trafikverket världens första NVDB-dag! Över 80 personer samlades digitalt och fick sig en duvning om vad NVDB är och innehåller och hur man kan utforska och komma åt data från NVDB.

Nu är det dags för NVDB-dag nummer 2 den 12 januari. Den här gången med erfarenheter om hur användare och organisationer jobbar med NVDB och vad de ser som kritiska dataprodukter, samt med konkreta exempel om hur man kan jobba praktiskt med data från NVDB. Thomas Norlin från Trafikverket kommer att visa sina bästa tricks och även dela med sig av FME-skript som du kan jobba vidare med på egen hand.
Mer detaljerat program kommer inom kort, men du är välkommen att anmäla dig redan nu!

GIS-fika 22 november om BrandGIS

Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län, gästar SamGIS Skåne på höstens sista GIS-fika. Henrik kommer berätta om BrandGIS som är ett nationellt projekt kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark.

Logotyp Kartografiska sällskapet

GIS-fika med Kartografiska sällskapet 29 september

Välkommen till höstens första GIS-fika med Kartografiska sällskapet
Fredrik Davidsson, Kartografiska sällskapets nya ordförande, gästar SamGIS Skåne. Hör Fredrik berätta om en förening med betydligt längre anor än SamGIS Skåne och passa på att ställa frågor om konferensen Kartdagar 2023 som hålls i Helsingborg 18-20 april.

GIS-fika med historiska kartor i 3D

Den 21 april kl 14:30 besöker Mats Elfström SamGIS Skånes GIS-fika och berättar om sitt utforskande arbete med höjddata och historiska kartor i kombination. Han kommer att med bildexempel beskriva de olika stegen i processen, från val av underlag över georeferering till framställning av höjdmodell och ljussättning av den kombinerade kartan och höjdmodellen.