Geografiska analyser för samspel mellan människa och miljö
2016-10-28

Välkomna till ett seminarium om geografiska analyser för ekologi och miljö. Vi får lära oss om, och se exempel på analyser för ekosystemtjänster och blågröna planer. Seminariet vänder sig både till dig som är GIS-expert och till mer GIS-ovana användare som arbetar med frågor inom ekologi, natur och miljö.

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte 2016-04-14
2016-04-14

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. Passa på att få nya insikter och nätverka. Ta tåget till Trelleborg och se den nya Trelleborgsbanan. I år kommer vi att ha tema infrastruktur. Vi träffas i det fantastiska Rådhuset i Trelleborg. En lokal med historia. Boka dagen!

SamGIS Skånes årsmöte hålls den 14 april 2016 i samband med SamGIS Skånes vårseminarium. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.

Kallelse och handlingar (http://www.samgis.m.se/kallelse-till-arsmote-2016-i-foreningen-samgis-skane/)

Geodataförädling från 2D till 3D den 17 februari 2016
2016-02-17

Nu uppdaterad med bilder från dagen!

SamGIS Skåne bjuder in till en heldag om geodataförädling. Under dagen kommer du att få veta vad som händer på Lantmäteriet avseende deras direkttjänster mm. Det kommer vidare att bli lärarledda övningar där du får skapa 3D-modeller av landskapet och byggnader samt få exempel på hur dessa sedan kan användas. Syftet med workshopen är att du efter dagens slut skall känna till vad som finns samt handgreppen för hur data kan användas i olika system. Till workshopen kommer vi att använda aktuell data från geodataportalen över en kommun i södra Sverige.

Kart- och GIS-dagen 2 december 2015
2015-12-02

Nu uppdaterat med alla presentationer!

Hjärtligt välkomna till årets GIS-händelse i Skåne. SamGIS Skåne bjuder härmed in er till en heldag med intressanta föredrag och information. Vi kommer att hålla till i den historiskt intressanta miljön på Sankt Gertrud i Malmö. Det finns goda förbindelser med både regional och lokaltrafik.

Välkommen att delta i Malmö onsdagen den 2 december!

GEOINFO 2015 den 7-8 oktober

Tid: 2015-10-07, kl
Plats: Jörgen Kocksgatan 7A Malmö

Välkomna till mötesplats GEOINFO 2015 i Malmö. Lär dig av experter och möt andra i branschen! Den 7-8 oktober är det dags för den årliga mötesplatsen för användare och producenter av geografisk information och geografisk IT.

SamGIS Skåne tillsammans med ULI Geoforum hälsar dig varmt välkommen till GEOINFO på Slagthuset i Malmö. Observera att medlemmar i SamGIS Skåne får rabatt på avgiften. Ange att du är medlem i anmälningsformuläret. Anmälan och program finns här:

Vad gör en tjänsteleverantör i GIS – 27 augusti
2015-12-27

Välkomna till en dag med möjlighet att få information om vad tre olika tjänsteleverantörer arbetar med inom GIS. Tjänsteleverantörer (konsulter) arbetar ofta på beställning av en kund. De gör specifika lösningar som i många fall blir unika för varje uppdrag. Det gör att det kan vara lite svårare att veta vad de arbetar med.

Under dagen besöker vi Metria, Sweco och Tyrens i Malmö. Samtliga får en timme på sig att berätta vad de arbetar med och även möjlighet för er att ställa frågor. Ni ges även möjlighet att i transporten mellan de olika leverantörerna diskutera med varandra.

Program

Vi kommer att starta vår dag på Lundavägen 56 och avsluta den på Isbergs Gata 15, Malmö. Mellan de olika stoppen kommer vi att transportera oss till fots eller med buss. Det innebär att det är lättast att åka kollektivt till workshopen. Om ni kommer med bil, meddela detta i kommentarfältet vid anmälan, så återkommer vi med förslag till parkering. Efter kl 16 kommer det att ges möjlighet, för de som så önskar, att fortsätta diskussionerna i gruppen.

09.30 Fika och registrering

09.50 Inledning med Jeanette, Marianna och Peter, SamGIS Skåne

10.00 Metria

Metria berättar och visar sin verksamhet.

11.00 Promenad till restaurant

11.30 Lunch

12.30 Promenad till Sweco

 

13.00 Sweco

Sweco berättar och visar sin verksamhet.

14.00 Kaffe/fika

14.30-15.00 Promenad till Tyréns

15.00 Tyréns

Tyréns berättar och visar sin verksamhet.
Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 250 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.

SamGIS Skånes vårseminarium 2015
2015-04-14

SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium på Fredriksdal den 14 april 2015


Årets vårseminarium kommer i år att handla om ämnet kartografi: hur man i olika kartografiprojekt bl.a. har arbetat med symbologi, tillgänglighet i kartor, kartografi anpassat för höga hastigheter och även en utblick i vilka framtidens utmaningar inom kartografin är. Hur får du din karta att sticka ut, att förmedla ditt budskap och skapa förståelse hos betraktaren?


Fredriksdal museer och trädgårdar ligger i en fantastisk miljö på gångavstånd från Helsingborgs centrum.

 


Anton Westholm, Region Skåne: Färgproblem: klänningar och kartor

Eric Jeansson, Göteborgs Stad: Göteborgs arbete med tredimensionella ……..

Peter Alstorp, Sweco: Kartografi i hög hastighet.

Lars Harrie, Lunds Universitet: Kartografi i geodataportalen.

Cecilia Jansson, ESRI: En karta under skid-VM i Falun? Inga problem!

Program


09.00  Välkomstfika


09.30  Inledning med Peter Rothstein,
ordförande SamGIS Skåne


09.35  Färgproblem – klänningar och kartor


Färg är en väldigt vanlig informationsbärare i vår vardag; vi stötet på det i allt ifrån trafikljus till vattenkranar. Och likaså används ofta färg för att illustrera olika geografiska förhållanden i kartor. Det kan vara färgskalor för statistik, eller utstickande färg på en vandringsled i en terrängkarta. Samtidigt så har ungefär en av tjugo personer någon form av färgsinnesdefekt, vilket kan försvåra eller rent av omöjliggöra läsning av kartan om färgsättningen gjorts utan eftertanke. Hur hanterar vi färg som informationsbärare på bästa sätt? 

Anton Westholm, GIS-utvecklare/analytiker, Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

10.05  Göteborgs arbete med tredimensionella stadsmodeller och
visualiseringar för medborgarkommunikation


Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs Stad


10.45  Bensträckare


10.55  Kartografi med hög
hastighetFöredraget behandlar möjligheter och svårigheter med kartproduktion för stora
områden och höga krav till Sveriges flygvapen. Produktionen är både för tryck
på papper och digital hantering och har bl.a. utförts med hjälp av ArcGIS och
FME.
Peter Alstorp, GIS-konsult med inriktning kartografi, Sweco


11.25 SamGIS Skånes årsmöte & stipendieutdelning

Se handlingar på separat sida!


12.10  Lunch


13.00  Rundvandring i Fredriksdal


13.50  Kartografi i geodataportalen


Flera
myndigheter har nu skapat visningstjänster (WMS-tjänster) för sina geodata. En
viktig frågeställning är hur dessa tjänster ska kunna kombineras för att skapa
kartografiskt bra produkter. Denna frågeställning är grunden för ett pågående
SIS-projekt inom webbkartografi (TK570); målet med projektet är att skapa
kartografiska riktlinjer för de som skapar visningstjänster. I detta föredrag
kommer vi att beskriva detta SIS-projekt. Vi kommer även att redovisa
resultatet av ett användartest som gjorts vid Lunds universitet för att
utvärdera ett par av dess riktlinjer.

Lars Harrie, Universitetslektor,
Lunds Universitet14.30  Eftermiddagsfika

15.00  En karta under
skid-VM i Falun? Inga problem!


Skid-VM i Falun lockade över 200 000 besökare under
slutet av februari 2015. Som en del av upplevelsen togs även flera digitala tjänster
fram. Esri Sverige bidrog med bakgrundskartor och Points of Interest. I föredraget får du höra mer om de kartografiska lösningar
som har använts, de utmaningar som vi har stött på under arbetets gång med
allt från bristande data till begreppsförvirring. Värdefulla kunskaper om
evenemangsplanering, kommunsamarbeten och kartografi utlovas! 
Cecilia Jansson, GIS-konsult, ESRI Sverige

15.40  Avslutning

Seminarieavgift 900:- för medlem, alt. 1300:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften. 

Sista anmälningsdag tisdagen den 7 april.

SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte
2015-04-14

SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium på Fredriksdal
den 14 april 2015.

Årets vårseminarium kommer i år att handla om ämnet kartografi:
hur man i olika kartografiprojekt bl.a. har arbetat med symbologi,
tillgänglighet i kartor, kartografi inom försvaret och även en utblick i vilka
framtidens utmaningar inom kartografin är.

Fredriksdal museer och trädgårdar ligger i en fantastisk miljö på gångavstånd från Helsingborgs centrum.

Inbjudan med fullständigt program kommer inom den närmaste tiden.

Varmt välkomna!

Rätt information i rätt tid – koll på läget genom kartan – 25 februari.
2015-02-25

I dag förväntar sig medborgare, brukare, entreprenörer och beställare tillgång till aktuell och uppdaterad information för att få en samlad lägesbild av t.ex. incidenter, pågående entreprenader och miljöfaktorer. Vi tittar på möjligheter och praktiska exempel på att sammanställa och presentera geografiskt knuten information i realtid eller nära realtid.

Presentationer från dagen:

Carl Järsberg, Skånetrafiken: Presentation av fordonsplattformen
Tomas Wennström, VackertVäder.se: Realtidsdata i praktiken
Gabriel Sahin, Esri Sverige: Branden i Västmanland
Jenny Rassmus, Trafikverket: Trafikinformation i realtid

Program

 08.30 Fika och registrering

 09.00 Inledning med Jenny, Marianna och Oscar, SamGIS Skåne

09.15 Från händelse till trafikinformation

Trafikverket berättar om hantering av trafikinformation till allmänheten och API för utvecklare.
Pia Törncrantz, Trafikverket

09.50 Geografisk IT och smarta appar räddar liv!

Missing People Sweden berättar om sig själva och hur man blivit en förening med över 30000 frivilliga sökare runt landet. Man visar också hur man arbetar operativt och hur man numera kan hitta flera människor med hjälp av smarta appar och GIS.
Stefan Bjuhr, Missing People Sverige

10.30 Bensträckare

 10.45 Geografiskt stöd och erfarenheter från branden i Västmanland

 Vid en katastrofhändelse eller krishantering är kommunikation och bra beslutsunderlag av stor vikt för att minmera krisens eller katastrofens utbredning. Ett systemstöd där man får en gemensam lägesbild som uppdateras i nära realtid för ledningsstaben tillsammans med en fältinventeringsapplikation blev till stor hjälp för räddningsledningen.

Gabriel Sahin, Esri Sverige

11.20 Klottersanering: från arbetskaos och huvudvärk till struktur, kontroll och ordning

Smarta mobila applikationer kvalitetssäkrar informationsinsamling i realtid. Arbetsuppgifter och genomförda aktiviteter lyser på kartan samma sekund som dem skapas både hos utförarer och också arbetsledare. Effektiviteten har ökat från 20 ärenden i vecka till 20 ärenden om dagen med ordning, struktur och kontroll över läget.
LP Entreprenad AB, Jörgen Sandberg

12.00 Lunch

13.00 Smarta tankar ger smarta lösningar

De senaste mobila lösningarna förstärkta med navigeringssystem gör möjligt att följa upp information både från pågående och genomförda aktiviteter. Har koll på era arbetsområden i kartan, rapportera enkelt brister och avvikelser, skapa en överskådlig verksamhet med hjälp av KartSmart och ProSmart.
Aris Kolovos, Cartesia GIS AB

13.30 Skånetrafiken – Trafikinformation i realtid

Skånetrafikens nya fordonssystem, uppbyggnad och framtid.
Carl Järsberg, Skånetrafiken

14.00 Realtidsdata i praktiken – så använder vackertväder.se geodata i realtid

Hur bör geodata levereras? Vilka licensvillkor är lämpliga? Hur förädlad ska datan vara? Vackertvader.se är en av Sveriges största vädersajter, och en av Sveriges största konsumenter av öppen data. Grundaren Tomas Wennström berättar om hur vackertvader.se använder öppen realtidsdata från bland annat SMHI och Trafikverket och ger tips på hur geodata bäst tillgängliggörs.

Crowdology, Tomas Wennström

 

14.30-15.00 Avslutande diskussion och fika
Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 900 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.