Höstseminarium om digitala detaljplaner
2021-10-08

Under årets höstseminarium kommer vi bland annat få statusuppdatering från myndigheter, information från kommuner som står inför leverans till den nationella geodataplattformen och visning av olika digitala lösningar för planbeskrivningar. Vi kommer även att få höra Addnode Groups framtidstankar kring utveckling av programvaror från S-Group Solutions, Sokigo, Symetri och Adtollo som samtliga ingår i deras portfölj.

GIS-fika: Är du lika nyfiken på FlatGeobuf som vi?

Kom då och var med på vår nästa digitala GIS-fika den 23 september kl. 14.30, då kommer utvecklaren av FlatGeobuf Björn Hartell från Septima i Danmark berätta om det nya dataformatet.

FlatGeobuf är ett nytt öppet dataformat för att hantera geografisk information och det finns tillgängligt i QGIS LTR-version 3.16.

Digital detaljplaneinformation, GIS-fika onsdagen den 16/6 kl 1130-12.

Välkommen till GIS-fika i juni med SamGIS Skåne!

Just nu pågår ett stort arbete på nationell nivå med att digitalisera och tillgängliggöra detaljplaneinformation. Detta arbete påverkar i allra högsta grad landets alla kommuner som från och den 1 januari 2022 ska tillgängliggöra digital detaljplaneinformation nationellt. Jenny Carlstedt, Sweco Sverige, presenterar pågående arbete samt framtagen SKR-rapport kring detta.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon!

Ingen anmälan behövs, det är bara att koppla upp sig med den länk vi har mejlat ut några minuter innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Väl mött!

SamGIS Skånes styrelse

GIS-fika i maj: Tre minuter om en karta

Välkommen till GIS-fika i april med SamGIS Skåne!

Den här gången får vi höra tre kommuner berätta om var sin karta i tre minuter. Därefter är det fritt för diskussion om dessa kartor. 

Vårseminarium med årsmöte 28 april
2021-04-28

Välkomna till vårseminarium med årsmöte den 28 april!
Temat för 2021 års vårseminarium är ”Oväntade användningar av GIS”. Vi kommer bland annat få höra om Litteraturkartan, utforska Mars i 3D och få reda på hur man kan visa sannolikheten för att anställda slutar. Årsmötet hålls under vårseminariet.

GIS-fika med flygbilder torsdagen den 18 mars kl 14.30

Välkommen till GIS-fika i mars med SamGIS Skåne!

Den här gången får vi höra Karin Larsson från GIS-centrum vid Lunds universitet berätta historien  Från en bortglömd bokhylla i en källare till användbar geodata 2020-tal – Skåne från luften på 1940-talet.

Därefter berättar Peter Ahlström på Malmö stad om hur man med AI (maskininlärning) kan ge gamla flygbilder nytt liv genom att ge dem till synes större detaljrikedom och bättre skärpa eller göra svartvita bilder till färgbilder. Han ger även exempel på hur några äldre ortofoton fått nytt liv.

GIS-fika med drönartema, 18 februari 14.30

Från och med 1 februari 2021 gäller nya regler för drönare. Rikard Tyllström, Universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper vid Lunds Universitet kommer och berättar om nya möjligheter och utmaningar för obemannade luftfartyg.

Foto: Linda Nilsson

Vårseminarium om klimat, miljö och hållbar utveckling
2021-01-19

Välkommen till vårt vårseminarium den 19 januari som kommer att handla om klimatanpassning, miljö och hållbar utveckling. Vi får ta del av fyra intressanta föredrag där alla berör geografisk information och nyttan som GIS skapar, genom att ge viktiga och korrekta underlag som bidrar till bra beslut för ett hållbart samhälle.

3D & årets sista GIS-fika, 17 december 14.30

Boka in årets sista GIS-fika med oss torsdagen den 17 december kl 14.30.

Bulla upp med lussekatter och pepparkakor och lyssna på när Fredrik Nilsson, Kristianstads kommun och Paul Stewart, Malmö stad berättar om respektive kommuns 3D-arbete.  Under ca 10 minuter var ska Fredrik och Paul berätta lite kort om hur man jobbar med 3D data, hur man har tänkt kring lagring, standarder och visualisering. Efteråt finns det möjlighet till frågor och diskussion.