Ta med dig kontoret – tillgång till information överallt – 3 september.
2014-09-03

SamGIS Skåne bjuder in till workshop den inom mobilt GIS och fältinventering. Under dagen kommer du att få upptäcka det senaste inom fältinventering, intelligenta appar, och innovativa tjänster. Allt detta i en blandning av föredrag och realtidsupplevelse i fält.

Presentationer nedan:

Sebastian Kvist – Modern fältinventering.

Aris Kolovos – Kartsmart och GPS

Oscar Monell – Kartberättelser i mobilen

Program

08.45

Samling och fika

 

09.15

 

Inledning med Oscar, Ulf och Peter, SamGIS Skåne

 

09.30

 

Ta med dig verksamhetssystemet ut i fält

Låt användarna få tillgång till ett enkelt webbaserat gränssnitt med aktuell uppdaterad verksamhetsinformation. Det spelar ingen roll om du sitter på kontoret eller befinner dig i fält.

S-Group Solutions

 

10.00

 

 

 

 

Modern fältinventering
Sweco har utvecklat Sydveds fältstöd med hjälp av ny teknik och plattformar, som möjliggör användning både online och offline.

Sebastian Kvist, Sweco 

10.30

Mapillary. 

Användargenererad ”Street View”. Mål: Varenda plats på jorden ska fotograferas. Jan Erik Solem, Peter Neubauer

 

11.00

 

KartSmart och GPS

Aris Kolovos, Cartesia.

11.30

Lunch på näraliggande Novell

 

12.30

 

 

Responsiva webbappar, exempel och verktyg

Ett potpurri av korta exempel från verkliga livet.

Oscar Monell, Ulf Minör, Peter Rothstein

13.00

13.20

Promenadstaden – en app som tar dig ut på en inspirerande promenad i Malmö

Johan Lahti Malmö Stadsbyggnadskontor, Maja Karlsson Science Center.

Ut i verkligheten test av dagens appar

15.00

Återsamling med kaffe och diskussion

15.30

Avslutning

Hur du tar dig
till Kockum Fritid

Med buss:
Hållplats ”Kockum Fritid”, stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis
utanför.

Med bil: Det är enkelt att parkera vid Kockum Fritid.
Med cykel: Det finns gott om cykelparkering!
Seminarieavgift 850:- för medlem, alt. 1250:- för icke medlem. Lunch och kaffe
ingår i avgiften.
Anmälan görs nedan (www.samgis.m.se). Sista anmälningsdag fredagen den 29
augusti.

SamGIS Skånes vårseminarium 2014
2014-04-10

SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium på Bosjökloster den 10 april 2014.
Årets vårseminarium blandar nyheter inom molntjänster, 3D och plattformsbyggande. 
Välkommen!
Ola Svensson
Björn Lahti
Besök Bosjökloster och se om ni hittar var det är.
Christoffer Brand

Program-pdf för utskrift >>

09.00

Samling och fika


09.30


Inledning med Peter Rothstein, SamGIS Skånes ordförande


09.40


3D i Samhällsbyggnadsprocessen. Ola Svensson


10.15


GIS i molntjänster – Något för mig?
Peter Segerstedt 


10.45

Bensträckare


11.00


Platsen Helsingborg
Björn Lahti


11.30


SamGIS Skånes årsmöte 


12.15

Lunch


13.15


Guidad rundvandring på Bosjökloster


14.00Domkyrkan i Lund 3D

Christoffer Brand

14.30

Fika


15.00


Om tekniken fungerar en rapport från vår reporter på plats i Tyskland.


15.20


Vart är vi på väg?

SamGIS Skånes styrelse

16.00

Avslutning

 Seminarieavgift: 550 SEK. Lunch och kaffe ingår i avgiften.

Workshop: Livet efter Skånekartan – Geodatasamverkan och Geodataförsörjning i Skåne – 6 mars 2014
2014-03-06

Årets första aktivitet blir en workshop om Livet efter Skånekartan – Geodatasamverkan och Geodataförsörjning i Skåne, den 6/3.
Ett 40-tal deltagare närvarade vid denna workshop som hölls i bunkern hos Länsstyrelsen i Skåne.
Dokumentation

Närmaste hållplats: Malmö Länsstyrelsen/Malmö Kungsgatan alternativt ca 15 min promenad från Malmö C eller Triangeln


09:00 – 09:30 Fika

09:30 Välkommen till dagen

Oscar Monell, Esri Sverige AB, Julie Mostert, Lantmäteriet, Jeanette Persson, Länsstyrelsen Skåne.

09:40 Balansgång mellan vision och verklighet – Geodatasamverkan i sex kommuner i nordvästra Skåne

Pauline Pertoft, Bjuvs kommun

10:10 Lantmäteriets geodatatjänster

Hur gör man för att använda Lantmäteriets tjänster? Vad ska man tänka på vid användning avgeodata? Lantmäteriet visar sig på styva linan och visar tjänsterna live!

Anders Grönlund, Lantmäteriet

10:40 – 11:00 Bensträckare

11:00 Kan man använda Open Street map i kommunen?

Överväganden kring användning av primärkarta, Lantmäteriets geodata och fria data.

Jonas Andréasson, Lunds kommun

11:30 Länsstyrelsen ser enbart fördelar med geodatasamverkan

Höjddata, fantastiska kartor och samarbeten.

Jeanette Persson, Länsstyrelsen Skåne

11:50 – 13:15 Lunch

Vi intar gemensam lunch på närliggande restaurang. Meddela eventuella allergier/särskilda kostönskemål i din anmälan.

13:15 Geodatatjänster från Trafikverket och framtiden för väg- och järnvägsdata

​Jenny Rassmus, Trafikverket

13:45 Gör egna kartor, analyser och presentationer direkt i webbläsaren

Utnyttja fritt tillgängliga data från molntjänster tillsammans med dina egna data. Dela med dig av analyser till dina kollegor, kunder och allmänheten.

Oscar Monell, Esri Sverige AB

14:15 – 14:35 Eftermiddagsfika

14:35 Juridiska aspekter kring användning av geodatatjänster från Lantmäteriet

Julie Mostert, Lantmäteriet

14:50 Verktyg för att hantera geodata i massor

Kombinera flera olika datakällor från geodataportalen och andra källor. Tips till kommuner och organisationer som ännu inte är med i geodatasamverkan.

Viktor KahlénSweco Position

15:20 Avslutning

Programmet slutar 15.30


Kart- och GISdag 2013
2013-12-04

Höstens stora GIS-evenemang i Skåne!
Kart- och GISdagen 2013 arrangeras av Kommunförbundet Skåne, SamGIS Skåne och Lantmäteriet.
Evenemanget hålls traditionsenligt i början av december, den här gången på Medborgarhuset i Eslöv – ett spännande arkitektoniskt mästerverk. Dagen innehåller föredrag med anknytning till kart- och GIS-verksamhet i Skåne.
Välkommen att delta i Eslöv den 4 december.
Dokumentation:
Eva Hallberg
Melina Glavas
Julie Mostert
Thorbjörn Nilsson
Mats Öberg, SGI
Magnus Fjällström, Malmö stad
Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad kommun
Oscar Monell, Esri Sverige AB
Anton Westholm, Hässleholms kommun och Peter Gustafsson, Helsingborgs stad
Lars Backhans, Esri Sverige AB

Program-pdf för utskrift >>

Sammanfattningar av föredrag

Geoteknisk Sektorsportal – nationellt digitalt arkiv och WMS-exponering av geotekniska borrningar

Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav Trafikverket står för hälften. Ett utvecklingsprojekt pågår där SGI, SGU, LM, TRV, MSB, SKL och Sthlm stad deltar.  Avsikten är att samla, digitalt arkivera och WMS-exponera ett stort antal borrningar och geotekniska undersökningsområden nationellt. Nyttoeffekter kan, i ett utbyggt skede, bidra till lägre undersöknings- och markbyggnadskostnader. Exponering sker på bl a geodata.se och i andra webbapplikationer. En av dessa applikationer tillåter nedladdning (återexport) av borrhål till branschstandard-systemet Geosuite och till shp.
Mats Öberg, SGI

Incidenthantering under Eurovision 


Magnus Fjällström, Malmö stad

QGIS som en GIS-plattform


Fungerar det att använda open source som basen i en organisations GIS-verksamhet? Ja, det fungerar – utmärkt. Kristianstads kommun har under det senaste året bytt ut det gamla systemet till ”open source”-alternativ. PostGIS som databashanterare samt QGIS som användarvänligt och kraftfullt GIS på både desktop och server. Vad var motiven och vad är vinsterna?
Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad kommun

Kan din beslutsfattare göra egna kartor?!

Visste du att det går att göra kartor direkt i Excel?
 Med hjälp av Esri Maps for Office kan din beslutsfattare eller 
medarbetare snabbt och enkelt göra en egen interaktiv karta.
Se hur du gör och lär dig de bästa knepen!
Oscar Monell, GIS Solution Architect, Esri Sverige AB

Levnadsförhållanden i informella områden – Mariental, Namibia


Våren 2013 genomförde Peter Gustafsson och Anton Westholm ett projekt i Mariental, Namibia där de tillsammans med Mariental municipality studerade levnadsförhållanden i informella områden. Som del av metod och visualisering användes PGIS och GIS. Peter och Anton berättar om projektets utförande och resultat samt ger en introduktion till ämnet och landet Namibia.   

Anton Westholm, Hässleholms kommun och Peter Gustafsson, Helsingborgs stad

Geografiska miljöer i Minecraft

Upplev och interagera med geodata i skala 1:1 – på ett underhållande och kreativt vis!
Exempel från Minecraft-världen där objekt från BIM, GIS och sensordata strömmas in mha FME.
Lava, TNT och Creepers utlovas. (Fråga Era barn om ni undrar vad det betyder.)
Ulf Månsson, Sweco Position

Geografisk förståelse för alla

Användandet av smarta telefoner och surfplattor växer snabbt medan marknaden för persondatorer sjunker. Samtidigt som vi ser att allt fler söker kunskap i den geografiska dimensionen. Hur ska vi frälsa våra kollegor i nyttan med GIS?
Lars Backhans, Esri Sverige AB 

Förstärkt verklighet – en framtidsspaning! 

Uppåkra, digital arkeologi, 3D-modell och visualisering m.m.  
Jonas Andréasson, Lunds kommun

SamGIS Skåne in i 2014! 

Peter Rothstein

Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 900 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.


ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!

Workshop: Geografiskt verksamhetsstöd för kommuner
2013-05-31

Ett axplock av svenska produktleverantörer presenterar sina koncept och lösningar

SamGIS Skåne bjuder in till ett unikt tillfälle att få se flera av dagens ledande leverantörer av GIS till kommuner på ett och samma ställe. Idag är det många kommuner som står inför ett mjukvaruskifte. De gamla programmen skall ut och nya behöver handlas upp till hela kommunens verksamhet. Ofta är detta en svår process med många frågor och svåra beslut. Att bara skriva en förfrågan som klarlägger behov som finns kan ibland kännas överväldigande. Passa då på detta unika tillfälle att få träffa flera leverantörer under lättsamma former. Ta med dig de frågor, krav och funderingar du har. Dagen erbjuder diskussioner, föredrag och demonstrationer.
Vi träffas i Brösarp på vackra Österlen, en plats för pennan, inspiration, konst och fantasi. Brösarps Gästgifveri & SPA är vår värd. De ska se till att vi får bekväma lokaler och god mat.
Välkomna att delta den 31 maj!
Dokumentation:

Foto: Marianna Edenheim
Program för utskrift >>

08.45 – 09.15

Kaffe och smörgås

09.15

Introduktion
Peter Rothstein, SamGIS Skåne

09.25

Inledning
Marianna Edenheim, SamGIS Skåne

10.00

T-Kartor Produkt AB talar om Södertörns lösning som är ett funktionsavtal med både WebbGis och kartprodukttion

Christer Pihl och Andreas Oxenstierna, T-Kartor Produkt AB

10.30 – 10.45

Bensträckare

10.45

Cartesia GIS AB presenterar Cartesias nya produktpaket och spanar in i framtiden
Per Hampus, Cartesia GIS AB

11.15 Tekis visar RX-Map – en fristående webbkarta som presenterar information från verksamhetssystem
Joakim Hedlöf, Tekis

11.45 – 12.45

Lunch

12.45

Adtollo AB berättar om Topocad med olika kopplingar till andra databaser och system samt även om TC5D
Tomas Sandström och Rebecka Beiersdorf, Adtollo AB

13.15

Esri Sverige presenterar GEOSECMAs produktfamilj, ett högkompetent informationssystem
Sofie Nordberg och Stefan Autio, Esri Sverige

13.45 – 15.30

Demonstrationer varvade med kaffe

15.30

Stämmer leverantörernas produkter/lösningar med marknadens förväntningar?
En diskussionsstund

16.00

Avslutning

Hur du tar dig till Brösarps Gästgifveri & SPA
Med buss: SkåneExpressen 3

Med bil: Albovägen 21, Brösarp

Seminarieavgift 850:- för medlem, alt. 1250:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften.
Anmälan görs nedan (www.samgis.m.se).
ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!

Laserattack i Malmö!
2013-05-08

SamGIS Skåne bjuder in till workshop kring laserskanning. Vi känner på laserdata i några olika program. Du får under dagen fördjupad förståelse för hur det är att arbeta med laserdata. Syftet är att när du deltagit på workshopen skall du veta mera om dels hur man arbetar med laserdata, dels på vilken nivå man kan behöva generalisera eller på annat sätt efterbearbeta data.

Välkommen att delta i Malmö den 8 maj.

Dokumentation:
Helen Rost, Blom
Janos Böhm, Lantmäteriet
Pontus Hedén
Helén Friström

09.00 – 09.30

Fika med morgonsmörgås

09.30

Inledning
Genomgång av dagens program och praktiska frågor

09.35

Teorier kring laserdatata
Grunderna i metodiken, effekter av olika flyghöjder och nyheter i efterbearbetning och produkter
Helen Rost, Blom

10.45 – 10.50

Bensträckare

10.50

Är du höjdrädd?
Vågar du använda gratis programvaror som finns på marknaden för att betrakta och bearbeta laserdata?
Janos Böhm, Lantmäteriet

11.30 Solelpotentialkartering utifrån olika typer av laserdata – för och nackdelar med metoder
Solelpotentialkartan och användningen av laserdata i framtagningen av just solelpotentialen
Pontus Hedén och Helén Friström

12.00 – 13.00

Lunch

13.00

Laserdataanvändningen i Malmö och Lund
Jonas Andreasson, Lunds kommun och Tommy Persson, Malmö stad

13.30

Hands-on, visning av laserdata
Miso Iric, Malmö stad

14.15 – 14.30

Eftermiddagsfika

14.30

Fältkoll/praktiskt arbete
Vi testar olika programvaror med ett dataset över området med tillhörande fältkontroll
Ulf Minör och Miso Iric, Malmö stad

15.30 – 16.00

Avslutning – Vad tycker ni ska bli nästa steg?
Gemensam avslutande dialog/diskussion kring användningen av laserdata

Hur du tar dig till Kockum Fritid
Med buss: Hållplats ”Kockum Fritid”, stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför.

Med bil: Det är enkelt att parkera vid Kockum Fritid, 1-3h 3:-/h, därefter 12:-/h, heldag 50:-/h.
Med cykel: Det finns gott om cykelparkering!

Seminarieavgift 850:- för medlem, alt. 1250:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften.
Anmälan görs nedan (www.samgis.m.se).

ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!