Kart- och GISdagen den 8 december

Välkomna till Kart- och GISdagen!

Med 86 anmälda deltagare och en härlig stämning genom hela dagen så är vi glada att här nedan kunna erbjuda nedladdningsbara versioner av presentationerna samt ett antal bilder från dagen. På återseende!

Äntligen dags att träffas igen! Och det gör vi i år med ett riktigt ”GIS-och-blandat-program” hos Folk, mat & möten i Malmö.

Du kan förvänta dig en heldag med mingel, trevliga branschkollegor, fika och god lunch, aktivitet samt en mängd intressanta föredrag.

8.30-9.00 Mingel (med kaffe)


9.00-9.10 Välkommen


9.10-9.40 Resan till grunddata från relationshandlingar. Patrik Ström, Swedavia

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser i Sverige. Med stora byggnadsverk och en stor mängd platsbestämda skötselobjekt är geodata och CAD-ritningar av stor vikt. Patrik Ström berättar i presentationen hur CAD-data hanteras, uppdateras och flödar till bolagets GIS-databas. Vi får också en inblick i framtida hantering av grunddata genom automatiska flöden och tankar kring inomhusdata.

Presentation (pdf)

9.40-10.00 Regional indikator för den gröna utvecklingen i Skånes tätorter? 3-30-300-metoden ur ett regionalt perspektiv. Daniel Nilsson, Region Skåne

Region Skåne har efter beslutet av Regionplan för Skåne startat ett antal projekt med syfte att stötta och styra den fysiska planeringen i planens riktning. Förutom detta ansvarar Region Skåne för uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet och detta görs genom att följa hur ett antal valda indikatorer förändras över tid i Skåne. När det gäller tillgång till attraktiva boendemiljöer och hälsofrämjande stadsutveckling, i kombination med behovet av förtätning har de genom ett ”färskt” projekt tittat på 3-30-300-metoden för att se om denna (eller en variant därav), skulle kunna fungera som en sådan indikator.

Presentation (pdf)


10.00-10.30 Förmiddagsfika


10.30-11.00 Geodata som öppna och delade data. Vad, varför, hur? Jakob Kulas, Region Skåne

Sveriges regering vill vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU har också som mål att gå i spetsen för utvecklingen av ett datadrivet samhälle och Sverige antog dessutom en ny datalag som trädde i kraft 1 augusti 2022. Myndigheter och offentliga företag uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget initiativ om det inte är olämpligt från ett sekretess- och säkerhetsperspektiv. Syftet är att främja offentliga aktörers tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data. Detta föredrag kommer att öka er förståelse och hjälpa er komma igång med publicering av öppna data i enlighet med den nya datalagen. Ni får konkreta råd om hur ni kommer igång med ert arbete att börja arbeta med delade och öppna data. Jakob kommer även att förklara hur ni kostnadsfritt under projekttiden kan ta del av testbädden som en del av Region Skånes regionala satsning inom öppna data.

Presentation (pdf)

11.00-11.25 Grunddata i verksamheten, eller ”hur får du grunddata att bli coolt?” Petronella Hauptmann, S-GROUP Solutions

Alla analyser och arbetsflöden som rör geodata förutsätter korrekta grunddata. Men inte sällan uppfattas grunddatahantering och kvalitetssäkring av data som en mindre viktig, eller rent av onödig uppgift. I föredraget kommer Petronella Hauptmann dela med sig av sina erfarenheter kring grunddata-arbete från såväl offentlig som privat sektor.

11.30-12.00 3CIM – ett samverkansprojekt. Barzan Abdi, Malmö stadsbyggnadskontor

Projektet har tagit fram en informationsmodell, 3CIM, för stadsmodeller som kan ligga till grund för en digital tvilling. Slutrapporten är klar nu i december och material tillgängliggörs. Vilket material kommer att tillgängliggöras och hur kan ex kommuner använda detta? Kommer det någon fortsättning på projektet?

Presentation (pdf)


12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Aktivitet och stipendieutdelning


13.30-14.00 ECM – Ecological corridor management med satellitbilder och AI. Mattias Andolfsson, E.ON Energidistribution

Presentation (pdf)

14.00-14.15 Nyheter från Lantmäteriet. Karin Neland, Lantmäteriet

Presentation (pdf)


14.15-14.45 Eftermiddagsfika


14.45-15.00 Länsstyrelsen berättar om sin nya Friluftslivsplan. Moa Vitestam, Länsstyrelsen Skåne

Presentation (pdf)
StoryMap, remissversion

15.00-15.15 Nyheter från universitetet – aktuell GIS-relaterad forskning & utbildningar. Karin Larsson, Lunds universitet

15.15-15.45 Drönare, BIM och GIS i projekt fyrspåret Arlöv-Lund. Manuel Carpintero, OHLA/NCC

Ett av södra Sveriges största infrastrukturprojekt, fyrspåret mellan Lund och Arlöv, närmar sig nu sitt slutskede. Under hela projektets gång har BIM, GIS och drönare spelat en avgörande roll. BIM-ansvarig för projektet kommer att visa hur arbetet har gått till och på vilket sätt geografiska data har förenklat och förbättrat processen för anläggningspersonalen.

Presentation (pdf)
PowerPoint inkl. filmer (pptx, 520Mb)


15.45-16.00 Avslutning

 

Välkommen med din anmälan!

 

Hur tar du dig till lokalen?

 • Med kollektivtrafik: Tag Stadsbuss 5 eller 32 från Malmö C till Nobeltorget. Bussar går var femte minut (eller oftare) och tar ca 11-12 minuter.
 • Med bil: Parkering finns på Folk, Mat och Mötens innergård (begränsat antal platser) eller på gatorna runtomkring.

 

 • Plats/lokal: Folk, Mat och Möten i Malmö
 • Adress: Olof Palmes plats 1, Malmö
 • Datum: 2022-12-08 9.00 - 16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950/1250
 • Sista anmälningsdag: 2022-11-23
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget