Medlemspresentation – Trivector

Trivector handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden. Det är det som Trivector handlar om.

Trivector, med snart hundra medarbetare, består av tre verksamhetsbolag (Trivector Traffic, Trivector LogiQ och Trivector System) med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete. Alla drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang.

Trivector Traffic hjälper kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Detta gör vi främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Företaget har ca 60 medarbetare fördelade på tre kontor: Lund, Göteborg och Stockholm. För att på bästa sätt inbringa kunskap om och förstå flöden av människor och gods, och därigenom skapa goda trafiklösningar i våra städer och samhället i stort, använder vi oss av geografiska data och GIS. Vi har bl a utvecklat en app för att samla in resvanedata, TRavelVU, som med avancerade algoritmer i analysprogramvaran registrerar resor och aktiviteter däremellan. Att kunna analysera och visualisera data geografiskt är av stor betydelse för oss – vilket i förlängningen utgör viktigt beslutsunderlag i frågor rörande stads- och samhällsplanering.

Vill du veta mer om oss? Klicka dig gärna in på vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer!

www.trivector.se
Kontaktperson: nina.hvitlock[at]trivector.se
Vävaregatan 21, 222 36 Lund
Växel: 010-456 56 00

 

 

SamGIS Skånes årsmöte och vårseminarium
2018-04-19

Den 19 april bjuder SamGIS Skåne in till årsmöte och vårseminarium på Café Live i Malmö.
Dagen inleds med årsmöte kl 11.00 där alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
På eftermiddagen är det vårseminarium där inbjudna föredragshållare delar med sig av sin framtidsspaning inom GIS, trender samt nya spännande användningsområden inom GIS. Antalet platser på eftermiddagen är begränsade, så det är först till kvarn som gäller.

SamGIS Skånes Jubileumsseminarium 19 april 2018 – OBS! ändring
2018-04-19

Styrelsen har beslutat att skjuta på 25-årsjubileumsfirandet till årets Kart- och GIS-dag. Kart- och GIS-dagen är SamGIS Skånes största årliga evenemang och vi har kommit fram till att det passar bättre att fira jubileet i samband med det istället. På det sättet ger vi mer till fler av våra medlemmar.

Årsmöte och seminarium kommer att genomföras som planerat den 19 april 2018, se ny händelse. Om ni vill anmäla er till vårseminariet och årsmötet anmäler ni er från den sidan istället.

Styrelsen

 

Workshop: kommunal samverkan inom GIS och digital förändringsprocess, 1 mars
2018-03-01

SamGIS Skåne bjuder in till en workshop i det mycket aktuella ämnet kommunal samverkan inom GIS och digital förändringsprocess. Med hjälp av några entusiastiska föredragshållare har vi tänkt oss att fördjupa oss i ämnet. Vi kommer att dela med oss av viktiga insikter kring vad man ska och inte ska göra. Du kommer efter dagen vara fylld av inspiration och kunskap kring utmaningar och möjligheter med olika former av kommunal samverkan och samarbete.

Kart- och GISdag 6 december 2017
2017-12-06

Hjärtligt välkomna till årets GIS-händelse i Skåne!

Årets Kart- och GIS-dag går i digitaliseringens tecken. Kom och träffa dina GIS-kollegor och lyssna på intressanta föredrag. Vi ses på Radisson i Helsingborg den 6 december. Stanna gärna och mingla efteråt i Nelly´s Bar i anslutning till konferenslokalen.

Öppna data och öppna standarder – Hur, vad, vem?
2017-10-04

SamGIS Skåne bjuder in till en workshop i det mycket aktuella ämnet Öppna data. Med hjälp av några entusiastiska föredragshållare har vi tänkt oss att fördjupa oss i ämnet. Ni kommer att få information om vad som menas med öppna data. Hur en kommun och universitet gör och resonerar. Vi kommer även att få lite insyn i hur våra myndigheters tillämpningar av öppna standarder för krisinformation påverkas. Vi kommer att dela med oss av viktiga insikter kring vad man ska och inte ska göra.

Sydlig visualisering med 3D i Malmö 6 sept
2017-09-06

Välkomna till två mycket intressanta studiebesök där vi besöker Malmö stads modell- och visualiseringslabb och får uppleva VR-världen hos Tyréns!

Lästips!
HMK:s (Handbok i Mät- och Kartfrågor) senaste tekniska rapport
”I gränslandet BIM – GIS – Geodesi”

Blåljusmyndigheternas behov av kvalitetssäkrad geodata
2017-06-08

SamGIS Skåne och Trafikverket hälsar hjärtligt välkomna till en dag kring blåljuskollen.

Geografiska data till blåljusmyndigheterna har länge varit ett diskussionsämne. Under dagen kommer du att få information från kommuner och myndigheter hur de har löst frågan. Stor del av dagen kommer att användas för genomgång och information kring blåljuskollen. Du kan läsa mer kring detta här.

Det kommer att finnas utrymme för diskussion, nätverkande och frågor. Dagen avslutas med en paneldiskussion.
Arrangemanget bekostas av Trafikverket och är kostnadsfritt för deltagarna.

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte
2017-04-19

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. I år håller vi till på Vannaröds slott på gångavstånd från Sösdala pågatågstation. Boka dagen och håll utkik efter program som kommer snart!

SamGIS Skånes årsmöte hålls i samband med SamGIS Skånes vårseminarium. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar (http://www.samgis.m.se/kallelse-till-arsmote-2017-i-foreningen-samgis-skane/)

Seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet 26 april
2017-04-26

SamGIS Skåne är medarrangör till ett seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet. Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande.
Seminariet behandlar vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Seminariet är gratis (Universitetet bjuder på kaffe med tilltugg men lunchen betalas av deltagarna själva).