Mjuk eller hårt? GIS-fika om djupinlärningsmodell för bedömning av grönytor 14 april

Välkommen till GIS-fika i april med SamGIS Skåne!

Den här gången får vi höra Mozafar Veysipanah berätta om den djupinlärnings-modell som kallas ”U-net convolutional neural network” som har använts för att ta fram en genomsläpplighetskarta över hela Malmö.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon!

Ingen anmälan behövs, det är bara att koppla upp sig med den länk vi har mejlat ut några minuter innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Ladda ner kalenderhändelse: GIS-fika med SamGIS Skåne 14 april 2021

Välkomna!

SamGIS Skånes styrelse

Bild: Mozafar Veysipanah, Malmö stad