Kart- och GISdagen den 8 december

Välkomna till Kart- och GISdagen den 8 december i Malmö!

Nu får vi äntligen träffas igen! Och det gör vi med ett riktigt ”GIS och blandat”- program i Filmstadens lokaler i Malmö. Vi får bl a höra om hur man har visualiserat Covid-19 med dashboards, hur Helsingborgs stad tagit fram en egen värmeöanalys, vad geofencing verkligen är och hur det fungerar i praktiken och hur man kan använda GIS för att planera hållbart. Vi får även höra det senaste om översvämningsmodellering från Lunds universitet och inte minst senaste nytt från våra myndigheter. En väldigt spännande dag helt enkelt, välkommen med din anmälan!

9.00 Välkommen


9.05-9.30 GIS-baserat hållbarhetsverktyg för klimatsmart planering
Hållbarhetsverktyget är ett GIS-baserat verktyg där det du kan synliggöra klimateffekter av resor alstrade från ny bebyggelse. Syftet är bidra med underlag för att till exempel kunna jämföra olika lokaliserings-, och bebyggelsealternativ med varandra för att kunna stärka argumenten för en viss lokalisering. Under föredraget kommer ni få veta mer om verktygets bakgrund, syfte och funktion samt om hur verktygets beräkningsmodell fungerar. Ni når verktyget på karta.goteborgsregionen.se
Emmy Nicander, Göteborgsregionen och Tomas Wisell, IVL Svenska Miljöinstitutet – på länk

9.30-10.00 Nytt från Lantmäteriet
Nationella geodataplattformen och de kommande datamängderna detaljplan och byggnad, Karin Neland, Lantmäteriet


10.00-10.30 Förmiddagsfika


10.30-10.50 Nytt från Trafikverket, Staffan Göransson- på länk

10.50 -11.10 Nytt från Region Skåne – Regionplanen och Lokaliseringsmodellen, Jesper Borgström

11.10 -11.30 Nytt från Länsstyrelsen – Grön infrastruktur, Naturvårdsplanen och Friluftsplaner, Jeanette Persson och Susanne Nilsson – på länk

11.30- 12.00 Corona i statistiken – Hur statistiken kopplad till geografi bidrar till en ökad förståelse, Stefan Svanström, SCB – på länk


12.00-13.00 Mingellunch


13.00-13.30 Aktivitet- QUIZ

13.30-14.00 Värmeöanalys
En modellering av strålningstemperaturer i stadsmiljön, d.v.s. summan av den kortvågiga och långvågiga strålningen från omgivningen en människa exponeras för; den ”upplevda” temperaturen. Modelleringen är gjord med SOLWEIG, en modell som ingår i open source-verktyget UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor). Syftet har framför allt varit att få ett verktyg för planering av temperatursänkande åtgärder i Helsingborgs stadsmiljö.
Jonas Dalmayne, Helsingborgs stad

14.00-14.40 Geofencing som verktyg för hållbara städer
Geofencing är ett samlingsbegrepp för ett digitalt definierat geografiskt område/sträcka där fordon kan begränsas, styras eller informeras i dess framförande, baserat på digitala trafikregler eller överenskomna villkor. Tekniken har en stor potential för att bidra till en säkrare, renare, tystare och effektivare transportsystem.
Rodrigue Al Fahel, CLOSER


14.45-15.15 Eftermiddagsfika


15.15-15.45 Översvämningsmodellering – vad vill vi ha och vad får vi ut av modellerna?, Andreas Persson, Lunds universitet

15.45-          Avslutning

Välkommen med din anmälan!

Är du osäker på om din organisation är medlem?  Titta här!
Vill du bli medlem? Kontakta oss på samgis@ikoncept.se

Anmälan är bindande, vid förhinder går det bra att överlåta sin plats till en kollega.

 • Plats/lokal: Filmstaden, Malmö
 • Adress: Storgatan 22, 211 42 Malmö
 • Datum: 2021-12-08 9.00-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950/1250
 • Sista anmälningsdag: 2021-11-30
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget