Kart- och GISdagen den 8 december

Välkomna till Kart- och GISdagen den 8 december i Malmö!

Nu får vi äntligen träffas igen! Och det gör vi med ett riktigt ”GIS och blandat”- program i Filmstadens lokaler i Malmö. Vi får bl a höra om hur man har visualiserat Covid-19 med dashboards, hur Helsingborgs stad tagit fram en egen värmeöanalys, vad geofencing verkligen är och hur det fungerar i praktiken och hur man kan använda GIS för att planera hållbart. Vi får även höra det senaste om översvämningsmodellering från Lunds universitet och inte minst senaste nytt från våra myndigheter. En väldigt spännande dag helt enkelt, välkommen med din anmälan!

9.00 Välkommen


9.05-9.30 GIS-baserat hållbarhetsverktyg för klimatsmart planering
Hållbarhetsverktyget är ett GIS-baserat verktyg där det du kan synliggöra klimateffekter av resor alstrade från ny bebyggelse. Syftet är bidra med underlag för att till exempel kunna jämföra olika lokaliserings-, och bebyggelsealternativ med varandra för att kunna stärka argumenten för en viss lokalisering. Under föredraget kommer ni få veta mer om verktygets bakgrund, syfte och funktion samt om hur verktygets beräkningsmodell fungerar. Ni når verktyget på karta.goteborgsregionen.se
Emmy Nicander, Göteborgsregionen och Tomas Wisell, IVL Svenska Miljöinstitutet – på länk

9.30-10.00 Covid-19 och dashboards
ArcGIS Dashboards ger en översikt av nuläget genom att kombinera kartor och data i en gemensam digital och interaktiv vy. Identifiera mönster, övervaka status i realtid, dela information med intressenter och fatta rätt beslut snabbare. Skräddarsy en dashboard som mottagaren enkelt förstår och själva kan värdera innehållet i, för att få det svar de behöver.
Inom ramen för Esris program för katastrofhjälp, Disaster Response Program, finns Esri där vid globala katastrofer och erbjuder GIS-teknik och expertis för att stödja respons- och hjälpinsatser. Det var så allt började med Folkhälsomyndigheten och framtagandet av deras nationella covid-19 dashboard.
Under föredraget kommer ni få veta mer om hur Esri har hjälpt folkhälsomyndigheten i framtagandet av dahsboard samt hur andra länder, WHO och John Hopkins University har arbetat med covid -19 och dashboard. Delar även med mig av mina 3 bästa tips för att skapa din första dashboard!
Maria Lindh, Esri


10.00-10.30 Förmiddagsfika


10.30-10.50 Nytt från Trafikverket, Staffan Göransson- på länk

10.50 -11.10 Nytt från Region Skåne – Regionplanen och Lokaliseringsmodellen, Jesper Borgström

11.10 -11.30 Nytt från Länsstyrelsen – Grön infrastruktur, Naturvårdsplanen och Friluftsplaner, Jeanette Persson och Susanne Nilsson – på länk

11.30- 12.00 Nytt från Lantmäteriet – Nationella geodataplattformen och de kommande datamängderna detaljplan och byggnad, Karin Neland


12.00-13.00 Mingellunch


13.00-13.30 Aktivitet!

13.30-14.00 Värmeöanalys
En modellering av strålningstemperaturer i stadsmiljön, d.v.s. summan av den kortvågiga och långvågiga strålningen från omgivningen en människa exponeras för; den ”upplevda” temperaturen. Modelleringen är gjord med SOLWEIG, en modell som ingår i open source-verktyget UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor). Syftet har framför allt varit att få ett verktyg för planering av temperatursänkande åtgärder i Helsingborgs stadsmiljö.
Jonas Dalmayne, Helsingborgs stad

14.00-14.40 Geofencing som verktyg för hållbara städer
Geofencing är ett samlingsbegrepp för ett digitalt definierat geografiskt område/sträcka där fordon kan begränsas, styras eller informeras i dess framförande, baserat på digitala trafikregler eller överenskomna villkor. Tekniken har en stor potential för att bidra till en säkrare, renare, tystare och effektivare transportsystem.
Rodrigue Al Fahel, CLOSER


14.45-15.15 Eftermiddagsfika


15.15-15.45 Översvämningsmodellering – vad vill vi ha och vad får vi ut av modellerna?, Andreas Persson, Lunds universitet

15.45-          Avslutning

Välkommen med din anmälan!

Är du osäker på om din organisation är medlem?  Titta här!
Vill du bli medlem? Kontakta oss på samgis@ikoncept.se

Anmälan är bindande, vid förhinder går det bra att överlåta sin plats till en kollega.

 • Plats/lokal: Filmstaden, Malmö
 • Adress: Storgatan 22, 211 42 Malmö
 • Datum: 2021-12-08 9.00-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950 kr/1250 kr (inkl. lunch & fika)
 • Sista anmälningsdag: 2021-11-30
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Eventuella allergier eller behov av specialkost anges i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.

Anmälan är stängd till det här evenemanget