Vårseminarium och årsmöte

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte

SamGIS Skåne bjuder in till vårseminarium och årsmöte den 28 april i Lund. Ta en promenad till Geocentrum genom Lundagård, kanske blommar magnolian vid Universitetshuset. Väl framme mjukstartar vi med frukostmingel innan vi sätter tänderna i en blandad dag. Vi har föredrag som berör användning av geodata och lösningar från kommunal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå, så du kan se fram emot en dag med ett fullspäckat program med något för alla.

De flesta föredragen kommer att hållas på plats, men några hålls digitalt, se program.

Kallelse med förslag till dagordning och övriga handlingar till årsmötet är publicerade här https://samgis.se/kallelse-och-handlingar-till-arsmote-2022/.

Program

8:30-9 Frukostmingel

9-9.10 Introduktion och välkomna!

9.10 Vattenatlas för Skåne Susann Milenkovski, Region Skåne, och Jacob Levallius, naturgeograf och konsult för Höje å vattenråd.

Den öppna karttjänsten VattenAtlas.se tillhandahåller en stor mängd samlad information för planering över gränser, framförallt kommungränser. Syftet är att underlätta samarbete och beslut som leder till bättre vattenkvalitet. Föredraget går igenom datainsamling, bearbetning och lite av tjänstens uppbyggnad.

9.40 Maskininlärning som kartläggningsverktyg: Framtagande av marktäckedata Felipe Verdú, chef för GIS-enheten i Alingsås kommun.

Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens som innebär att med olika metoder träna datorn att känna igen mönster. Marktäckedatat inom kommunen har en eftersläpande uppdatering och skulle behöva en ny teknik som genererar högre kvalité och en mer standardiserad process vid framtagande. Ett heltäckande marktäckedata för kommunen kan komma att användas mer i analys- och planeringsarbeten samt vid simuleringar.

Föredraget hålls på distans.

10.10 Bensträckare

10.30 Reportnet 3 and using the FME Reader/Writer for environmental dataflows Jonathan Maidens, Data flow Manager at the European Environment Agency, Ulf Månsson, FME Expert at Sweco.

Learn about the European Environment Agency’s modernised e-Reporting system for streamlining environmental reporting. Also see how to integrate with FME.

11.15 SamGIS Skånes årsmöte

Handlingar till årsmötet publiceras senast tre veckor innan mötet.

11.45 – 13.15 Lunchpaus, med promenad

13.15 Forskning på karta Oskar Penje, Nordregio.

Nordregio är ett nordiskt forskningsinstitut inom områdena regional utveckling, politik och planering.
De presenterar mycket av sin forskning i form av geografisk data på sin hemsida och kommer att prata om arbetet med det och även visa några av de kartor som finns att ta del av.

13.45 Regionanalys Anders Dahlgren, Tillväxtverket.

Tjänsten Regionanalys utvecklas i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med tjänsten är att kunna studera och analysera hur tillgängligheten till olika typer av service ser ut på olika geografiska nivåer runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket. Tjänsten vänder sig till bred användargrupp inom många områden och administrativa nivåer inom offentlig sektor.

14.15 Lägeskoll på 3D i QGIS Anton Westholm, Användarföreningen QGIS Sverige

Användarföreningen QGIS Sverige deltog under 2021 i en crowdfunding-kampanj för förbättringar av 3D och punktmoln. Vi tar en titt på de funktioner som hunnit implementeras och allmän status på 3D i QGIS.

14.40 Fika

15.00 Kompetensförsörjningsläget i geodatabranschen Magnus Forsberg, strateg och uppdragsledare vid Geodatarådet, Lantmäteriet.

Magnus ger en redovisning av den rapport som Lantmäteriet gjort utifrån ett uppdrag från regeringen i syfte att beskriva kompetensförsörjningsläget i geodatabranschen.

15.30 Sammanställning av översiktsplaner i Skåne Rocky Cueva Alban, Region Skåne, och Kristian Bergstrand, Sweco.

Sammanställningen av översiktsplaner är ett viktigt underlag för den regionala fysiska planeringen i Skåne. Region Skåne och Sweco berättar resan om att sammanställa Skånes översiktsplaner enligt Boverkets ÖP-modell.

 

Endast deltagande på plats erbjuds. Lunch och fika ingår i deltagaravgiften.

Om du enbart vill delta på årsmötet anmäler du dig till vårseminariet och anger i meddelanderutan att du bara deltar i årsmötet. Det är självklart kostnadsfritt, men fika och lunch ingår inte i detta fall.

 • Plats/lokal: Geocentrum, lokal Världen
 • Adress: Sölvegatan 10, Lund
 • Datum: 2022-04-28 9.00 - 16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 500/1000
 • Sista anmälningsdag: 2022-04-20
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget