Vårseminarium skjuts upp, årsmöte hålls som webbmöte 23 april

Vi har i dag, 13 mars, beslutat att skjuta på SamGIS Skånes vårseminarium. Många arbetsgivare har infört restriktioner för konferenser och vi har bedömt att det inte går att genomföra arrangemanget. Årsmötet kommer att genomföras den 23 april som planerat, men som webbmöte istället. 

Kallelse och handlingar till årsmötet finns här.

Vi hoppas återkomma med ny dag för vårseminariet inom en inte alltför avlägsen framtid. Temat kommer fortfarande att vara klimatanpassning med särskilt fokus på hur GIS och geodata kan bidra och vi håller kontakten med de föredragshållare som vi hade bokat in.

  • Plats/lokal: webbmöte
  • Adress:
  • Datum: