Vårseminarium om klimat, miljö och hållbar utveckling

Foto: Linda Nilsson

Välkommen till vårt vårseminarium den 19 januari som kommer att handla om klimatanpassning, miljö och hållbar utveckling. Vi får ta del av fyra intressanta föredrag där alla berör geografisk information och nyttan som GIS skapar, genom att ge viktiga och korrekta underlag som bidrar till bra beslut för ett hållbart samhälle.

10.00 Välkommen

10.05 – 10.55 Pass 1

Gemensamma nationella gröna underlag

Boverket och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en gemensam nationell vägledning för kommunal grönplanering.  Kartmaterialet och de digitala underlagen är grundläggande för att både kunna ta fram en grönplan, genomföra en grönplan och effektivt arbeta med den. Boverket har även gjort en pilotstudie om förutsättningar för att kartlägga och analysera trädtäckning i städer och tätorter med hjälp av NDVI, höjddatamodell och applikationen Stadsträd.se.

Ulrika Åkerlund, Boverket

GIS i Ängelholms arbete med klimatanpassning

Ängelholms kommuns tätorter ligger nära vattendrag och hav och ett förändrat klimat har redan idag effekter på samhället. I framtiden väntas problem med översvämning, ras, skred och erosion öka, inte minst i strandnära zoner, både bebyggda och naturnära. Kommunen arbetar med GIS och inmätning i olika sammanhang, bl a för att kartlägga risker och grundläggande förutsättningar, för att följa upp förändringar i strand- och vattenområden samt följa upp naturbaserade klimatanpassningsåtgärder. Två aktuella exempel från vårt arbete presenteras:

-Botten- och släntkartering av Rönne å
-Sandstaket som kusterosionsåtgärd

Geraldine Thiere, Ängelholms kommun

10.55 – 11.05 Bensträckare

11.05 – 11.55 Pass 2

Där kan vi resa mer hållbart

I sin tidigare roll arbetade Jonas Hedlund på Region Skåne som strateg och projektledare inom hållbart resande. Han har även arbetat med resvanor och hur de kan förändras t.ex. med den så kallade potentialstudien för hållbart resande, Resvaneundersökning i Skåne 2018 och Cykelbarhetsklassning för vägnätet. Idag arbetar han som trafikplanerare på Tyréns, i huvudsak med inriktning på cykeltrafik och kommer i sitt föredrag att prata om hur GIS-baserade metoder kan öka förståelsen för hållbart resande.

Jonas Hedlund, Tyréns

Europeiska miljöbyråns roll för att stödja hållbar utveckling

Som före detta anställd på den europeiske miljöbyrån (European Environment Agency) i Köpenhamn (2012-2020), ska  Jean-Nicolas prata om miljöbyråns roll och kapacitet för rumslig datahantering och användning. Den europeiska miljöbyrån är en EU-byrå vars uppgift är att tillhandahålla god och oberoende information om miljön och stödja hållbar utveckling genom att ge beslutsfattare och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Jean-Nicolas Poussart, GIS-centrum, Lunds Universitet

11.55 Avslutning

Seminariet sker digitalt via Zoom och är gratis för våra medlemmar. För dig som inte är medlem kostar det 150 kr att delta.
Länk till seminariet skickas ut dagen innan till dig som har anmält dig.
Är du osäker på om din organisation är medlem?  Titta här!
Vill du bli medlem? Kontakta oss på samgis@ikoncept.se

Välkommen med din anmälan!

 • Plats/lokal: Digitalt, Zoom
 • Adress:
 • Datum: 2021-01-19 10.00-12.00
 • Pris medlem/ej medlem: -/150
 • Sista anmälningsdag: 2021-01-17
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget