GIS-fika med drönartema, 18 februari 14.30

Boka in årets första GIS-fika med drönartema torsdagen den 18 februari kl 14.30.

Från och med 1 februari 2021 gäller nya regler för drönare. Rikard Tyllström, Universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper vid Lunds Universitet kommer och berättar om nya möjligheter och utmaningar för obemannade luftfartyg.

När du ansluter till mötet är det bra om du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från. Ingen anmälan behövs det är bara att koppla upp sig några minuter innan fikan börjar. Vi använder samma möteslänk som vid föregående GIS-fikor, men vi kommer också att skicka ut den på nytt någon dag innan. Sätt gärna på videon, framför allt under senare delen av fikan!

Ladda ner kalenderhändelse: GIS-fika med SamGIS Skåne 18 februari

Välkomna!

SamGIS Skånes styrelse

Foto: Mätenheten, Lunds kommun

GIS-fika 19 november med långväga, stilfullt besök

Torsdag 19 november är det dags för nästa GIS-fika med SamGIS Skåne. Den här gången är vi enormt glada och smickrade av att ha John Nelson från ESRI i USA på besök. John Nelson är personen som gör att du kan göra kartor som ser ut som broderier, vattenfärgsmålningar, filtapplikationer, legobyggen eller som om de kommer direkt ur Sagan om ringen eller Skattkammarön.

Oavsett vilka GIS-verktyg du jobbar med kan vi lova att du kommer att bli inspirerad, så koppla upp dig till vårt GIS-fika den 19 november kl 14:30! Efter John’s presentation blir det möjlighet till eftersnack i smågrupper. Klockslaget är preliminärt och kan komma att justeras.

Om du blir nyfiken men aldrig har hört talas om John förut kan du kika in på hans Instagram, @johnmnelson, eller hemsida https://adventuresinmapping.com/.

När du ansluter till mötet är det bra om du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från. Vi använder samma möteslänk som i utskick från 9 oktober, vi kommer också att skicka ut den på nytt någon dag innan. Var inte rädd för att slå på videon, framför allt under senare delen av fikan!

Fikorna återkommer en gång per månad åtminstone året ut. Varje fika kommer att ha ett tema och värdar för fikat är 2-3 personer ur styrelsen vid varje tillfälle. Om du har förslag till teman är du välkommen att höra av dig till samgis@ikoncept.se.

Börja redan nu att förbereda din bästa bildbakgrund till Zoom och leta fram receptet på ditt bästa GIS-fikabröd så ses vi!

SamGIS Skånes styrelse

Dags för GIS-fika, torsdag 15 oktober 14:30

Nu på torsdag den 15 oktober kl 14.30-15 är det dags för GIS-fika med SamGIS igen. På samma sätt som förra gången så börjar vi med en kort presentation därefter blir det fortsatt fikasnack i smågrupper/breakout-rum. Den här gången får Lantmäteriets regionala geodatasamordnare Ulrika Johansson presentera sig och några väl valda nyheter från Lantmäteriet.

När ni ansluter till mötet är det bra om ni skriver in både namn och vilken organisation ni kommer från. Möteslänk hittar du i utskick från 9 oktober om du är prenumerant. Var inte rädda för att slå på videon, framför allt under senare delen av fikan!

Den första trevliga GIS-fikan hade vi 17 september med 24 deltagare, då med tema R. Fikorna återkommer 1 gång per månad året ut. Varje fika kommer att ha ett tema och värdar för fikat är 2-3 personer ur styrelsen vid varje tillfälle. Om du har förslag till teman är du välkommen att höra av dig till samgis@ikoncept.se.

Börja redan nu att förbereda din bästa bildbakgrund till Zoom och klura ut vilket fikabröd som är mest GIS-igt så ses vi på torsdag!

Det blir aldrig som man tänkt sig

Äng och sol

Nej, det blir aldrig riktigt som man tänkt sig, men de senaste månaderna har nog överträffat det mesta. För SamGIS Skånes del så är det naturligtvis tråkigt att behöva ställa in arrangemang och ändra planer, men vi lider ingen direkt skada. Vårseminariet som vi hade planerat för den 23 april har vi en tanke om att genomföra i en annan form under hösten, vilket vi återkommer till efter sommaren. Andra inplanerade aktiviteter som den mer praktiskt inriktade uppföljningen av vår uppskattade BIM/GIS-workshop och en planerad studieresa är svåra att genomföra på alternativa sätt och får helt enkelt vänta.

Årsmötet, som traditionellt hålls i samband med vårseminariet, genomförde vi som ett webbmöte. Vi är glada att vi kan välkomna en ny styrelseledamot: Tilda Brage som jobbar på Lunds kommun. I övrigt ser styrelsen sammansättning ut som föregående år. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra till föreningens verksamhet. Stort tack även till er som ställer upp som revisorer och valberedning. Alla förtroendevalda hittar ni här.

SamGIS Skånes stipendiat 2020

I samband med årsmötet delade vi ut årets stipendium till Charlotte Rodenstedt för hennes arbete med appen Be Here Then. Stort grattis Charlotte och vi ser fram emot fler ställen att besöka med appen!

Kommande med SamGIS Skåne

Det vi planerar närmast är en introduktion till programspråket R för GIS:are. Det blir i form av ett webinar, tidpunkt någongång efter semestrarna, i augusti/september. Mer information kommer så snart vi kan.

Världens största digitala GIS-konferens i sommar är digital!

Esri bjuder in till internationell användarkonferens 13-15 juli. För att anmäla sig till konferensen behöver du organisationens kundnummer och ett personligt Esri-konto, dock är den inledande Plenary öppen för alla. I övrigt kommer det att finnas seminarier, användarpresentationer, tech sessions, frågestunder och möjlighet att ”möta” experter. Konferensen administreras/sänds från Kalifornien, dvs det är -9 timmars tidsskillnad om man vill vara med live från Sverige. För de som inte vill vända på dygnet kommer det att finnas förinspelade sessioner/presentationer som man kan se när som helst på dygnet under den 13-15 juli. Läs mer om konferensen här.

BAL i QGIS?

På QGIS Sveriges årsmöte fick styrelsen i uppdrag att undersöka intresset för att utveckla funktioner för BAL i QGIS. BAL står för tjänstebaserat utbyte av byggnader, adresser och lägenheter mellan kommuner och Lantmäteriet. Styrelsen för QGIS Sverige håller på att undersöka intresset, så fyll i här om du tycker att det här är en bra idé. Det finns även frågor om andra tänkbara samarbetsområden.

Vill du som medlemsorganisation berätta om din verksamhet på SamGIS Skånes hemsida? Kontakta styrelsen på samgis@ikoncept.se om du vill bidra.

Och sist, men inte minst: glöm inte att följa SamGIS Skåne på Linkedin, Twitter och Facebook.

Glad sommar!

SamGIS Skånes årsmöte 23 april via webben såklart!

Varmt välkomna till SamGIS Skånes årsmöte!

Som tidigare meddelat håller vi årsmötet den 23 april kl 15 som ett webbmöte. Länk till mötet har skickats ut till de kontaktpersoner vi har för respektive medlemsorganisation. Om du vill delta på mötet och inte har fått möteslänken, ta kontakt med din kollega som är medlemskontakt. Om du inte vet vem den personen är kan du höra av dig till samgis@ikoncept.se så hjälper vi dig.

I samband med årsmötet kommer vi att dela ut årets stipendium och stipendiaten kommer att göra en kort presentation.

Så förbered en gofika och bänka dig framför datorn så ses och hörs vi!

Underlag för mötet

Medlemspresentation: Ängelholms kommun

Ängelholms kommun brukar beskrivas med följande mening ”Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser”. Vi kan lägga till att det bor drygt 42 000 invånare och är 422 km² stort vilket gör den till 8:e största kommunen i Skåne både till antal invånare och till yta.

Vår GIS-utveckling och kart- och mätenhet har placerats under olika verksamheter i organisationen men vi samarbetar frekvent.

I Ängelholms kommun finns det organisationsövergripande GIS-arbetet placerat på Digitaliseringsenheten inom Servicestöd, som även rymmer Ekonomi, HR, Kommunikation och Kundtjänst.

Vi är två GIS-ingenjörer som sköter de externa kartorna på kommunens hemsida kartor och GIS samt kommunens interna webb-GIS, som ca 10% av alla anställda inom Ängelholms kommun är användare av. Stort fokus ligger på bra rutiner för ajourhållning av all data som kommer från centrala register, myndigheter, statliga verk, kommunala kartdatabaser och kommunens olika verksamheter.
Vi ser GIS som ett verksamhetsstöd, analysverktyg samt ett sätt att förmedla information på engelholm.se. Verksamheter som arbetar aktivt i vårt interna webb-GIS är t ex kundtjänst, krisledning, hemtjänst, skolskjuts och skolplanering, miljö, bygglov, plan, projekt, kart- och mät, mark och exploatering, VA, gata, belysning, park, intraprenad, trafik och klimatanpassning. Just klimatanpassning är den senaste i raden av verksamhetsspecifika kartor, där vår hållbarhetsingenjörs mål är att framöver kunna samla allt som har med klimatanpassningsarbetet att göra. Ibland blir verksamheter så lyckliga över en karta att vi får en liten present, vilket senast hände när vi lanserade en planmosaikkarta med data från vårt system för detaljplaner.

Kart- och mätenheten tillhör verksamheten Arkitektur och teknik på Samhällsbyggnad. Vi är åtta medarbetare varav fem är mätningsingenjörer, en är GIS-ingenjör, en är system/GIS-ingenjör och en är chef.

Vi sätter Ängelholm på kartan genom att utföra lägeskontroller, husutsättningar och uppdaterar de flesta nationella geodatabaser, snart är vi också på väg att bli blåljuscertifierade som första skånska kommun. Vi tar fram kartunderlag enligt de behov som medborgarna och kollegor önskar.
Som hjälp i vårt dagliga arbete har vi följande material att tillgå – drönardata, högupplöst laserskanning (vart 3:e år) och ortofoto (vartannat år) samt gatuvybilder årligen från 2014.

Vi har samverkansavtal med Båstads kommun som bland annat innebär att Ängelholm utför fältarbetet i Båstad och driften av våra gemensamma servrar. Detta samarbete ger oss många goda effekter och stort mervärde, exempel är arbetet kring GIS och upphandling av våra geodatasystem.

De senaste åren har vi gått från beställningar via blanketter och telefon till e-tjänster som snart ska trilla rätt in i vårt diariesystem, det är under utveckling just nu.

Förra året släppte vi Ängelholms 3D-stadsmodell på webben, tillgängligt för våra medborgare, där vi har lagt in alla planerade och pågående byggprojekt i kommunen. Modellen används på plansamråd och i dialog med politiker för att öka förståelsen för Ängelholms framtida utveckling.

Kontakt: Åsa Bjäräng, Kart- och mätchef

Medlemspresentation: Båstad kommun

Geodatagänget i Båstad: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist

Båstad kommun med 15 000 invånare finns i Skånes nordvästra spets och är Sveriges enda landsbygdskommun med ”tunnelbana”, mellan Förslöv järnvägsstation i söder och Båstad järnvägsstation (Hallandsåstunneln). Här är turism, tennis och entreprenörsandan stor.

Båstads geodataavdelning består av tre personer: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist (från vänster i bilden). Vi tillhör verksamhetsområdet för samhällsbyggnad och ansvarar för allt som har med kartor och GIS att göra i kommunen. Uppbyggnad och ajourföring samt tillhandahållande av kommunens kartdatabaser, produktion av nybyggnadskartor, adressättning, grundkartor, GIS-analyser och en del statistik. Drift och underhåll av interna och externa karttjänster sköts av oss. Båstad samverkar med Ängelholms kommun som sköter allt fältarbete åt oss samt drift och underhåll av gemensamma servrar och en del kompetensförsörjning.

Geodataavdelningen är spindeln i nätet för att få andra verksamheter att göra sitt arbete på ett bra sätt. Att arbeta med kartor och GIS i en kommun innebär att man får lära sig om andra verksamhetsområden för att förstå och kunna ge dem det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

I vårt interna kartsystem hittar handläggarna inom till exempel bygg, plan, miljö och skola information för att kunna fatta bra beslut inom sina ansvarsområden. En del information presenteras också i vår externa webb-karta, ”Båstadkartan”, för att kunna ge medborgarna en god service. Där hittar man information om gällande detaljplaner, stomnät, lediga kommunala tomter, lekplatser med mera. Blir du nyfiken så ta en titt på http://www.bastad.se/bobyggaochmiljo/kartor-lantmateri-och-matning/kartor-2/bastadskartan/.

På gång just nu är kommunens första digitala översiktsplan, som är ute på utställning till den 3 februari 2020. Kommunen var initialt pilotkommun för att arbeta med Boverkets nya riktlinjer för digitala översiktsplaner. Arbetet har bestått i att bygga en databasmodell och att ta fram en webb-karta som presenterar vad kommunen vill på ett bra sätt för medborgarna.

I Båstad är vi nyfikna på modern teknik. Geodata och planavdelningen samarbetar och använder sig av VR-utrustning, 3D-modeller och 3D-printing för att på ett bättre sätt visualisera för kollegor, beslutsfattare och medborgare vad kommunen vill. Vår förhoppning är att en tydlighet skapar förutsättningar för bättre beslut och snabbare genomförandeprocesser.

Kontakt: Annika Jern, telefon 0431-77641.

 

GIS-glitter med SamGIS Skåne

Glöm inte att anmäla dig till årets Kart- och GIS-dag!

Den 10 december går årets Kart- och GISdag av stapeln. Den här gången i Studiohuset vid klaffbron på gångavstånd från Malmö C. Bland programpunkterna finns Chalmers Digital Twin Cities Center, smarta städer, en tidsmaskin, BIM i praktiken, Ectogrid, Open source glitter och automatisering med FME. Sista anmälningsdag är fredag 29/11! Efter dagens program blir det after work, så du kan stanna kvar och nätverka ännu mer. Länk till program och anmälan

Nästa år med SamGIS Skåne

I februari blir det en workshop i Hässleholm på temat visualisering av statistik för geografer. Boka in den 11 februari redan nu och håll utkik efter programmet som publiceras efter Kart- och GIS-dagen.

SamGIS Skånes stipendium

Du kan ansöka om SamGIS Skånes stipendium för egen räkning eller kanske nominera en kollega. Stipendiet är på 10 000 kr, ansökningstiden går ut den sista februari. Läs mer om stipendiet på vår hemsida.

Och sist, men inte minst: glöm inte att följa SamGIS Skåne på Linkedin, Twitter och Facebook!

Höstdagar med SamGIS Skåne

kastanjer
Just den här vackra höstdagen är det GIS/BIM-dag med SamGIS Skåne i Malmö

Det visade sig vara ett jättestort intresse för programmet och vi är säkra på att dagen blir givande på alla sätt och vis för er som deltar. Men misströsta inte om ni missar dagens program. Dels lägger vi ut presentationer i efterhand i den mån våra föredragshållare tillåter det (men det brukar de göra), dels kommer det fler dagar med SamGIS under hösten!

AW på internationella GIS-dagen

På internationella GIS-dagen 13 november planerar vi för ett lite annorlunda arrangemang. Vi tänker oss ett kortare studiebesök hos en av våra medlemmar i Malmö på den senare delen av eftermiddagen, därefter en social aktivitet efter arbetstid. Boka in dagen så återkommer vi.

Kart- och GIS-dagen

Årets Kart-och GIS-dag går av stapeln på självaste Nobeldagen den 10 december i Malmö. Arbetsgruppen planerar för fullt och om du vill lämna ett eget förslag på föredrag kan du mejla samgis@ikoncept.se.

SamGIS Skånes stipendium

Du kan ansöka om SamGIS Skånes stipendium för egen räkning eller kanske nominera en kollega. Stipendiet är på 10 000 kr, ansökningstiden går ut den sista februari. Läs mer om stipendiet på vår hemsida.

Tips

Vi vill också passa på tipsa om lite annat som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Den 16 oktober, dvs redan i morgon, planerar  vår systerorganisation SydostGIS en dag på temat statistik och kartberättelser i Karlshamn, se mer information på deras hemsida.

Nästa möte i Geodatasamverkan Skåne är den 22 november.

Undrar du också vad det där med AI egentligen innebär, men har inte vågat säga det? Den kostnadsfria online-kursen Elements of AI är kanske något för dig? Linköpings universitet är en av organisationerna som ligger bakom kursen.

Och apropå AI så ordnar GIS-väst höstmöte just med tema AI i Göteborg den 12 november, läs mer.

Det finns ju gott om GIS-bloggar där ute. En blogg som är bra för bl.a. QGIS-användare är Anita Grasers blogg Free and Open Source GIS Ramblings. Ett tips för dig som jobbar mer med ESRI:s programflora är GIS-bloggen, som drivs av vår egen styrelsemedlem Oscar Monell. Vilka bloggar följer du?

Och sist, men inte minst: glöm inte att följa SamGIS Skåne på Linkedin, Twitter och Facebook!

Slut på det roliga?

skor på öde pir

Semestern och den sista stranddagen har väl passerat för de flesta nu, men det finns en hel del att se fram emot innan vi firar in ett nytt år!

SamGIS Skåne bjuder in till ett GIS/BIM-seminarium den 15 oktober i Malmö. Det blir spännande presentationer från både den privata sektorn, kommunen och myndighetsvärlden om hur man kan integrera GIS och BIM. Programmet publiceras inom kort, så håll utkik på hemsidan och i din inkorg.

Årets Kart- och GIS-dag är inplanerad till den 10 december, boka gärna in dagen redan nu.

Utöver dessa två arrangemang planerar vi något i ny form i samband med GIS-dagen. Vad planerar ni för GIS-dagen?

GDPR

För dig som har gått och funderat på hur SamGIS Skåne hanterar dina personuppgifter så har vi nu svar på vår hemsida. Här kan du läsa om det, vi kommer att göra ytterligare några mindre förändringar på hemsidan och i våra anmälningsformulär för att tydliggöra hanteringen av personuppgifter den närmsta tiden. Apropå det så har de styrelsemedlemmar som deltog på det senaste styrelsemötet glädjande nog samtyckt till att medverka på bild, som ni såklart hittar på hemsidan.

Tips

Vi vill passa på att uppmärksamma några andra arrangemang den närmsta tiden som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Vår systerorganisation SydostGIS planerar en dag på temat statistik och kartberättelser den 16 oktober.  Mer information kommer inom kort på deras hemsida.

ESRI användardagar har dragit i gång, den 8 oktober kommer de till Malmö. Läs mer här.

24 september har Kommunförbundet Skåne bjudit in till konferensen Digitalisering av planprocessen i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Anmälan är stängd. Läs mer här.

Den 24-26 mars 2020 är det dags för de årliga Kartdagarna som arrangeras av Kartografiska Sällskapet i Karlstad den här gången. Lämna in dina förslag här senast 3 oktober.

Och sist, men inte minst: glöm inte att följa SamGIS Skåne på Linkedin, Twitter och Facebook!