Utdelning av GPS

Idag mottog Anton Westholm och Peter Gustafsson en hand-GPS. Enheten ska tas med och skänkas till Mariental kommun, Namibia inom ramen för två examensarbeten.
Föredragshållare på 2012 års kart- och GISdag har istället för en gåva fått ett gåvobevis över nämnda GPS.
Mariental kommer att få hjälp att bygga upp och ajourhålla en geografisk databas, där denna hand-GPS kan vara till stor nytta.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *