Nytt datum: GIS-fika med Alleima 22 augusti

Alleima karta

Alleima maps och vägen dit

Katarina Johansson arbetar som Space Manager på Alleima och kommer under denna fikastund presentera Alleima´s GIS lösning, Alleima Maps och vägen dit. 15 år av GIS implementering, utmaningar och förändringar samt även lite om vårt bolag. Hur vår 160 års historia som världsledande tillverkare av speciallegeringar och rostfritt stål driver oss att alltid bry oss, leverera och utvecklas så det gynnar våra kunder, medarbetare samt den framtid vi delar.

Alleima är en globalt verksam tillverkare och utvecklare av högförädlade rostfria stål- och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Alleima noterades som ett självständigt bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 som avknoppning från Sandvik AB.

Tid: tisdag 22 augusti 14:30-ca 15:00

Presentationen från Alleimas GIS-fika finns här.

Ingen anmälan behövs. Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut till på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

GIS-fika – strategiska kartan inom Polisen

Välkomna på GIS-fika med SamGIS Skåne

Den 24 mars kl 14:30 är det dags för GIS-fika igen. Den här gången kring forskningen bakom & användningen av Polisens nya strategiska karta. Nicklas Guldåker, Lunds Universitet, tillsammans med Kim Nilvall, Polisen berättar om detta viktiga arbete.

Strategisk karta är ett framforskat nationellt kartlager/-funktion som hjälper polisen att identifiera och analysera områden som är utsatta eller på väg att bli utsatta. Själva kartan bygger på olika socioekonomiska och demografiska variabler som viktats samman för att visa olika nivåer av levnadsvillkor i tätbebyggda områden i Sverige. Variablerna i sig har ofta geografiska samband med vissa typer av brott.

Förhoppningen är att kartlagret över tid kan hjälpa polismyndigheten att se vilka områden som utvecklas i en negativ riktning. Detta för att i ett tidigt skede kunna gå in med lämpliga och förebyggande insatser. Kartan används i polisområden över hela Sverige.  Mer information om forskningen och kartan finns här:
https://www.lu.se/artikel/nytt-verktyg-hjalper-polisen-kartlagga-utsatta-omraden?ref=pressrelease
 och
https://www.researchgate.net/publication/340634348_Livsvillkor_och_strategisk_lagesbild  

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Ingen anmälan behövs. Koppla upp dig med samma länk vi har använt för tidigare GIS-fikor. Vi mejlar även ut länken på nytt innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Ladda ner kalenderhändelse: GIS-fika med SamGIS Skåne 2022-03-24