GIS-fika 24 augusti med Malmö stad om verktyg för att analysera kundtjänstärenden

Bild av skräp

Erik Broman, Malmö stad, berättar om ett verktyg för att söka igenom och analysera kundtjänstärenden. Malmö stads fastighets- och gatukontor får årligen in cirka 50 tusen kundtjänstärenden, varav hälften frågor och hälften felanmälningar.

Kundtjänstsystemet ger signaler från malmöborna kring problem, avvikelser, beröm, kritik och förslag vad gäller den offentliga miljön och utgör därmed en viktig återkoppling till våra verksamheter. Det går till exempel att identifiera enskilda hotspots för en enskild ärendetyp såsom nedskräpning.

Varje kundtjänstärende är koordinatsatt och har ett fritextfält där ärendet beskrivs. Ärendetexterna rensas med avseende på personuppgifter. Ärendena tillgängliggörs internt i Elasticsearch, som lämpar sig särskilt väl för fritextsökning. Trots en lång och omfattande intern lista över ärendetyper, kommer det alltid finnas kategorier som faller utanför denna lista. Fritextsökning och automatiserad kategorisering med hjälp av språkmodeller (AI) hjälper till i detta avseende.

Nytt datum: GIS-fika med Alleima 22 augusti

Alleima karta

Alleima maps och vägen dit

Katarina Johansson arbetar som Space Manager på Alleima och kommer under denna fikastund presentera Alleima´s GIS lösning, Alleima Maps och vägen dit. 15 år av GIS implementering, utmaningar och förändringar samt även lite om vårt bolag. Hur vår 160 års historia som världsledande tillverkare av speciallegeringar och rostfritt stål driver oss att alltid bry oss, leverera och utvecklas så det gynnar våra kunder, medarbetare samt den framtid vi delar.

Alleima är en globalt verksam tillverkare och utvecklare av högförädlade rostfria stål- och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Alleima noterades som ett självständigt bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 som avknoppning från Sandvik AB.

Tid: tisdag 22 augusti 14:30-ca 15:00

Presentationen från Alleimas GIS-fika finns här.

Ingen anmälan behövs. Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut till på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Äntligen dags för GIS-fika med SamGIS Skåne igen!

GIS-fika med Svedala kommun 25 maj

Jenny Hansson, Svedala kommun, berättar om kommunens GIS-arbete och ger inblick i ett par projekt som resulterat i användbara analoga kartor.

Datum och tid: Torsdag 25 maj 14:30-ca 15:00

Ingen anmälan behövs.

Möteslänk: Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

GIS-fika med Eslövs kommun 16 februari

Eslövs kommun gästar årets första GIS-fika

Det är dags för årets första GIS-fika! Susanne Hultman och Maria Francisca Archila Bustos, Eslövs kommun, berättar om kommunens GIS-konto på Instagram samt om hur de sprider GIS-kunskap både internt och externt även på andra sätt, t.ex. genom ett förvaltningsövergripande GIS-råd.

Datum och tid: Torsdag 16 februari 14:30-ca 15:00

Ingen anmälan behövs.

Möteslänk: Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

GIS-fika 22 november om BrandGIS

GIS-fika om BrandGIS 22 november

Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län, gästar SamGIS Skåne på höstens sista GIS-fika. Henrik kommer berätta om BrandGIS som är ett nationellt projekt kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark.

Tid: 22 november 14:30-ca 15:00

Ingen anmälan behövs. Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut till på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Fotograf: Anna Sandhammar, Länsstyrelsen i Jönköpings län (bilden är beskuren)

GIS-fika 20 oktober om GIS inom miljöepidemiologi och hälsofrämjande samhällsplanering

GIS inom miljöepidemiologi och hälsofrämjande samhällsplanering

Kristoffer Mattisson, Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, gästar SamGIS Skåne på höstens andra GIS-fika. Kristoffer kommer att prata om GIS inom miljöepidemiologi och hälsofrämjande samhällsplanering.

Tid: 20 oktober 14:30-ca 15:00

Ingen anmälan behövs. Vi använder samma länk som vid tidigare fikor. Möteslänk skickas ut till på nytt till SamGIS Skånes prenumeranter dagen innan fikan. Om du inte är prenumerant än kan du anmäla dig för utskick via hemsidan.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

GIS-fika om tjänster i ArcGIS

Välkomna på GIS-fika i maj med SamGIS Skåne

Den 24 maj kl 14:30 besöker Martin Ekstrand, Staffanstorps kommun, SamGIS Skånes GIS-fika. Det kommer att handla om:

Har du någon gång funderat över vilken mxd/aprx en viss tjänst ligger publicerad från? Eller har du flera mxd/aprx med samma namn, i samma mapp, och undrar vilken som används i din tjänst? Eller har du möjligen funderat på vilka webmaps din tjänst används i? Eller undrar du över vilka tjänster en viss feature class i din databas är publicerad till? Kanske undrar du vilka widgets som skulle kunna krascha i en webapp om du tar bort en kolumn i en feature class, och önskar att du kunde se det i en lista?

Dessa var exempel på frågor vi i Staffanstorp och Kävlinge brottades med, och har skapat en lösning för i FME Server och Insights for ArcGIS. Presentationen är i stora drag samma som på vårseminariumet i Lund, och det är främst av intresse för dig som jobbar med ArcGIS Enterprise och/eller ArcGIS Online.

Ingen anmälan behövs. Koppla upp dig med samma länk vi har använt för tidigare GIS-fikor. Vi mejlar även ut länken på nytt innan fikan börjar. När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

GIS-fika med historiska kartor i 3D

Välkomna på GIS-fika i april med SamGIS Skåne

Den 21 april kl 14:30 besöker Mats Elfström SamGIS Skånes GIS-fika och berättar om sitt utforskande arbete med höjddata och historiska kartor i kombination. Han kommer att med bildexempel beskriva de olika stegen i processen, från val av underlag över georeferering till framställning av höjdmodell och ljussättning av den kombinerade kartan och höjdmodellen.

Mats berättar:

Jag ville se om det vore möjligt att kombinera våra historiska kartor med vår allra nyaste höjdinformation. Det går bra för det mesta, men är inte alltid en enkel process.

Så fort Laserdata Skog började publiceras som öppna data har jag provat olika tänkbara användningar av datamängden. Idén att kombinera historiska kartor med modern höjdinformation kom från ett uppdrag att tolka ihop skifteskartor från 17- och 1800-talet med nuvarande geografi och topografi. Därifrån gick jag vidare till historiska kartverk från Lantmäteriet och andra arkiv. Inspirerad av andras arbete på webben har jag gjort terrängskuggade 3D-kartor av resultaten.

Ingen anmälan behövs. Koppla upp dig med samma länk vi har använt för tidigare GIS-fikor. Vi mejlar även ut länken på nytt innan fikan börjar. När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

GIS-fika – strategiska kartan inom Polisen

Välkomna på GIS-fika med SamGIS Skåne

Den 24 mars kl 14:30 är det dags för GIS-fika igen. Den här gången kring forskningen bakom & användningen av Polisens nya strategiska karta. Nicklas Guldåker, Lunds Universitet, tillsammans med Kim Nilvall, Polisen berättar om detta viktiga arbete.

Strategisk karta är ett framforskat nationellt kartlager/-funktion som hjälper polisen att identifiera och analysera områden som är utsatta eller på väg att bli utsatta. Själva kartan bygger på olika socioekonomiska och demografiska variabler som viktats samman för att visa olika nivåer av levnadsvillkor i tätbebyggda områden i Sverige. Variablerna i sig har ofta geografiska samband med vissa typer av brott.

Förhoppningen är att kartlagret över tid kan hjälpa polismyndigheten att se vilka områden som utvecklas i en negativ riktning. Detta för att i ett tidigt skede kunna gå in med lämpliga och förebyggande insatser. Kartan används i polisområden över hela Sverige.  Mer information om forskningen och kartan finns här:
https://www.lu.se/artikel/nytt-verktyg-hjalper-polisen-kartlagga-utsatta-omraden?ref=pressrelease
 och
https://www.researchgate.net/publication/340634348_Livsvillkor_och_strategisk_lagesbild  

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Ingen anmälan behövs. Koppla upp dig med samma länk vi har använt för tidigare GIS-fikor. Vi mejlar även ut länken på nytt innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Ladda ner kalenderhändelse: GIS-fika med SamGIS Skåne 2022-03-24

 

GIS-fika med kartor för att upptäcka det gröna Skåne

Välkomna på GIS-fika med SamGIS Skåne

Den 21 oktober kl 14:30 är det dags för GIS-fika igen. Den här gången med tema upptäck det gröna Skåne. Klara Århem från Helsingborgs stad berättar om naturinventeringskartan och Jenny Rassmus från Region Skåne berättar om den nya cykelruttningskartan för Skåne.

När du ansluter till mötet vill vi att du skriver in både namn och vilken organisation du kommer från och sätt gärna på videon.

Ingen anmälan behövs. Koppla upp dig med samma länk vi har använt för tidigare GIS-fikor. Vi mejlar även ut länken på nytt innan fikan börjar. Om du inte prenumererar på utskick från SamGIS Skåne, anmäl dig för prenumeration på utskick från oss senast dagen innan fikan, så får du länken när vi skickar ut en påminnelse.

Ladda ner kalenderhändelse: GIS-fika med SamGIS Skåne 20211021

Presentation Cykla i Skåne