Skånska eldsjälar får GIS-stipendium

SamGIS Skånes GIS-stipendium delas i år mellan Annie Sundberg från Geoinfo Kävlinge/Staffanstorp för hennes ihärdiga insats att få en kommun att använda GIS och Delar av sMap-gruppen för deras viktiga arbete inom utveckling av en gemensam GIS-plattform med hjälp av nya tekniker.

Annie Sundberg mottar SamGIS Skånes GIS-stipendium av 
Peter Rothstein vid SamGIS Skånes årsmöte i Lund.SamGIS Skånes GIS-stipendium tilldelas även sMap-gruppen, 
här representerad av Britta Duve Hansen, Anna-Stina Munsin, 
Ulf Minör och Johan Lahti.