Nyhetsarkivet

2009-09-18:
Workshop ”Trendspaning 20 år
– Vad händer med GIS?
– Hur kommer vi att använda webben?
– Vad jobbar du med imorgon?
Under dagen kommer vi att hålla några informativa föredrag samt ge möjlighet för dig att bidra med
dina erfarenheter och tankar.

Workshopen hålls i Lund den 27 oktober.
Välkommen!
Program och anmälan…

2009-08-20:
Workshop ”Kommunicera med GIS
Sedan lång tid tillbaka har kartan varit ett
enkelt och bra sätt att visa vad man vill.
Hur har kommunikationen förändrats med
användandet av GIS?
Har sammanhanget och budskapet förändrats?

Medverkan av bl a Margareta Elg,
kartograf och författare.

Workshopen hålls hos E.ON i Malmö
den 4 september.
Välkommen!
Program och anmälan…

.


Margareta Elg, kartograf och författare

2009-05-11:
Workshop ”Metadata
SamGIS Skåne arrangerar workshop om Metadata.
Under dagen presenteras olika erfarenheter av metadata, möjligheter och behov.
Passa på att fråga och kom med synpunkter. Deltagarna får även tid för diskussion.
Workshopen hålls i Lund den 27 maj.
Välkommen!
Program och anmälan…

2009-03-30:
Årsmöte
SamGIS Skånes årsmöte hålls den 22 april 2009 i samband med vårseminariet vid Hallandsås. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar…

2009-03-27:
Vårseminarium med årsmöte
SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium den 22 april 2009.
Årets seminarium fokuserar på Bjäreregionens aktuella projekt. Under dagen behandlas ämnen
som transport, kommunikation, Banverkets tunnelprojekt, grundvatten och miljöfrågor.
Program och anmälan…

2009-01-22:
Workshop ”Metadata
SamGIS Skåne arrangerar workshop om Metadata.
Under dagen presenteras olika erfarenheter av metadata, möjligheter och behov. Passa på att fråga
och kom med synpunkter. Deltagarna får även tid för diskussion.
Workshopen hålls i Lund den 11 februari.
Välkommen!

OBS! Workshop 11/2 inställd p.g.a. flera medverkandes sjukdom!

Vi återkommer med nytt datum!

Program och anmälan…

2008-12-19:
Resestipendium GIS 2009
Stipendiet utlyses till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla och delvis banbrytande insatser
inom GIS-tekniken i Sverige.
Sista ansökningsdag är 15 maj 2009.
Läs mer och ansök…

2008-11-03:
”Kart- och GISdag” i Hässleholm
Höstens stora GIS-evenemang i Skåne!
Kart- och GISdagen 2008 arrangeras
av Kommunförbundet Skåne,
SamGIS Skåne och Lantmäteriet.
Dagen innehåller föredrag med
anknytning till kart- och GIS-
verksamhet i Skåne.

Välkommen att delta i Hässleholm
den 4 december.
Program och anmälan…

Dokumentation:

”Stefan Stenlunds stipendium”
(pdf-fil 1,6 MB) av stipendiat 2008 – Oscar Monell,
Staffanstorps kommun.

”Hur går det med KY-utbildningarna
(pdf-fil 0,2 MB) av Klas Cederin, Helsingborg.

”Malmö – en tillgängligare stad”
(pdf-fil 1,5 MB) av Johan Larsson, Regis och e-Adept.

”3D-GIS
(pdf-fil 3,2 MB) av Ulf Månsson, Sweco.

”3D i Göteborgs stad”
(pdf-fil 3,1 MB) av Eric Jeansson, Göteborgs stad.

”Ny höjddatamodell för Sverige”
(pdf-fil 0,8 MB) av Janos Böhm, Lantmäteriet Halmstad.

”Laserscanning i Lomma”
(pdf-fil 1,9 MB) av Sofia Yassin, Lomma kommun.

”Boken Geografisk informationsbehandling”
(pdf-fil 1,2 MB) av Lars Harrie, GIS-centrum.

2008-10-20:
Workshop ”Geocaching – vad är det?
SamGIS Skåne arrangerar workshop för att visa hur geocaching går till idag och hur det är användbart i professionella tillämpningar.
Förmiddagen ger en teoretisk bakgrund. Under eftermiddagen ges tillfälle att själv, med hjälp av handdator och GPS, utföra en geocaching i Lund.
Workshopen hålls i Lund den 4 november.
Välkommen!
Program och anmälan…


2008-09-16:
Stipendium för att delta på GEOINFO 2008 i Malmö!

ULI och SamGIS Skåne arrangerar GEOINFO 2008 den 1-3 oktober på Malmö Börshus.

Studerande har möjlighet att söka stipendium för att delta på GEOINFO. ULI delar ut stipendier
som täcker konferensavgift och luncher. Ansökningstiden är förlängd till 23 september!

Läs mer och ansök…

2008-04-18:
Workshop ”GIS och logistik
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS och logistik.
Under dagen får du lyssna på två olika leverantörer och några projekt kring ruttplanering m.m.
Passa på att fråga och kom med synpunkter och åsikter. Deltagarna får även tid för diskussion.
Workshopen hålls i Lund den 13 maj.
Välkommen!
Program och anmälan…

2008-04-10:
Skånska eldsjälar får GIS-stipendium:
Kartor med ny teknik når ännu fler
SamGIS Skånes GIS-stipendium 2008 tilldelas dels Charlotte Magnusson från Certec för utvecklingsinsatser i Skåne inom navigationshjälpmedel för bland annat synskadade, dels WMS-gruppen för utvecklingsinsatser inom webbteknik och WMS (web map services) i Skåne.


Peter Rothstein delar ut SamGIS Skånes stipendium till WMS-gruppen
ledd av Anna-Stina Munsin och till Charlotte Magnusson från Certec
vid SamGIS Skånes årsmöte i Skånehuset, Kristianstad

Pressmeddelande…

Stipendiedokument Charlotte Magnusson…
Stipendiedokument WMS-gruppen…

2008-03-17:
Årsmöte
SamGIS Skånes årsmöte hålls den 10 april 2008 i samband med vårseminariet hos Region Skåne i Kristianstad. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar…

2008-03-10:
Vårseminarium med årsmöte
SamGIS Skåne inbjuder till ett halvdagsseminarium den 10 april 2008.
Årets seminarium fokuserar på Region Skånes verksamhet. Under dagen behandlas ämnen såsom statistikförsörjning och regional planering.
Program och anmälan…

2008-02-11:
GEOINFO 2008 i Malmö!

ULI och SamGIS Skåne arrangerar GEOINFO 2008 den 1-3 oktober på Malmö Börshus.

SamGIS Skåne uppmanar sina medlemmar att ta tillfället i akt och ställa upp somföredragshållare! Var med och gör GEOINFO 2008 till något alldeles extra!

Läs mer och ge förslag till föredrag…

2008-01-28:
Workshop ”Data: behov – tillgänglighet – kvalitet
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS-data.
Workshopen kommer att fokusera på datakvalitet och standarder. Exempel hämtas bl a från E.ON Elnät, Lantmäteriet och en kommun. Deltagarna får diskutera och delta i gruppaktiviteter.

Workshopen hålls i Malmö den 5 mars.
Välkommen!

Plats: E.ON, Nobelvägen 66, Malmö
Tid: 5 mars, kl 09.15 – 16.00

Program och anmälan…

Dokumentation:

”Säkerställa datakvalitet hos E.ON Elnät
(pdf-fil 0,3 MB) av Peter Lundberg, E.ON.

”Svensk geodatasamverkan
(pdf-fil 1,2 MB) av Lars Bröms, Lantmäteriet.

”Kommunernas grunddata
(pdf-fil 1,7 MB) av Håkan Kristersson, Malmö stad.

”Nya tidens data
(pdf-fil 4,0 MB) av Peter Rothstein, Sweco Position.

”Integration och förenkling av data från olika källor
(pdf-fil 0,5 MB) av Lars Harrie, GIS-Centrum Lunds Universitet.

2007-10-26:
”Kart- och GISdag” i Hässleholm

Höstens stora GIS-evenemang i Skåne!
Kart- och GISdagen 2007 arrangeras
av Kommunförbundet, Lantmäteriet
och SamGIS Skåne.

Dagen inehåller föredrag med
anknytning till kart- och GIS-
verksamhet i Skåne.

Välkommen att delta i Hässleholm
den 6 december.

Program och anmälan…

2007-10-25:
”Internationella GIS-dagen”
Dagen firas över hela världen. SamGIS Skåne medverkar i Lunds GIS-dag och informerar om föreningen. Dagen innehåller föreläsningar och kombinerade mötesplatser och utställningar i lokaler med olika teman.
Lunds GIS-dag är öppen för alla och hålls den 14 november.
Program och anmälan…

2007-10-10:
Workshop ”FramtidsGIS
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS i framtiden.
Kommer GIS användas i framtiden? Hur ser då GIS ut om några år eller tio år?
Gissningar och spännande visioner presenteras av olika föredragshållare från företag och universitet. Deltagarna får även tid för diskussioner och gruppaktiviteter.
Workshopen hålls i Lund den 31 oktober.
Välkommen!
Program och anmälan…

Dokumentation:

Grupparbete

”FramtidsGIS Trender
(pdf-fil 0,3 MB) av Andreas Oxenstjerna, SWECO Position.

”Framtiden enligt ESRI
(pdf-fil 2,1 MB) av Anders Lindblad, ESRI.

”Waves of Technology
(pdf-fil 0,6 MB) av Rene Andersen, Intergraph Danmark.

”Framtiden inom GIS-området
(pdf-fil 0,6 MB) av Lars Harrie, GIS-Centrum Lund.

”GIS – 3D framtiden
(pdf-fil 0,6 MB) av Ludwig Emgård, LTH.

2007-08-27:
Workshop ”WebbGIS
SamGIS Skåne arrangerar workshop om webbGIS, hur det används i kommuner och vilka trender som finns.
Deltagarna får lyssna till föredrag, diskutera och delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 12 september.
Välkommen!
Program och anmälan…

Dokumentation:

Gruppövning

”WebbGIS Vellinge
(ppt-fil 2,3 MB) av Johan Birgersson.

”WebbGIS Landskrona
(ppt-fil 8,1 MB) av Mårten Olsson.

”GIS-tittskåp Kristianstad och Hörby
(ppt-fil 0,9 MB) av Britta Duve och Mikael Grimheden.

”Trender och framtid
(ppt-fil 2,4 MB) av Andreas Oxenstierna.

”WebbGIS Länsstyrelsen”
(ppt-fil 1,0 MB) av Kent Skoog.

2007-05-03:
Workshop ”Detaljplaner del 2: GIS och digitalt utbyte
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS och digitalt utbyte vid arbete med detaljplaner.
Deltagarna får lyssna till föredrag, diskutera och delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 10 maj.
Välkommen!
Program och anmälan…


2007-03-16:
Årsmöte
SamGIS Skånes årsmöte hålls den 11 april 2007 i samband med vårseminariet på P7, Revinge. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar…


Nils-Thore Andersson avtackas av Peter Rothstein


2006-03-09:
Nominering till årets GIS-stipendium
Nu pågår nominering för SamGIS Skånes GIS-stipendium 2007. Vem tycker du bör uppmärksammas? Lämna ditt eget förslag senast den 26 mars.
Nominera någon för GIS-stipendium 2007…


2007-03-09:
SamGIS Skånes vårseminarium
SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium den 11 april om bland annat GIS inom försvarsmakten, nationell geodatastrategi samt försvaret och fysisk planering.
Program och anmälan…

2007-02-12:
Workshop ”Detaljplaner del 2: GIS och digitalt utbyte
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS och digitalt utbyte vid arbete med detaljplaner.
Deltagarna får lyssna till föredrag, diskutera och delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 10 maj
(nytt datum!)
Välkommen!
Program och anmälan…


2006-12-21:
Workshop ”GIS och Internet/Intranät – frågan om integritet, säkerhet och sekretess”
SamGIS Skåne arrangerar en workshop om GIS på webben. GIS på Internet kan vara ett effektivt verktyg för distribution av offentlig information. Det gäller dock att ta hänsyn till frågor om personlig integritet, säkerhet och sekretess.

Deltagarna får lyssna till föredrag, diskutera och delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 1 februari 2007. Välkommen!
Program och anmälan…

Dokumentation:
Några foton från dagen

Några foton från dagen
(pdf-fil 0,8 MB) av Carina Sjölin.

”GIS, PUL och offentlighet”
(pdf-fil 0,4 MB) av Göran Persson.

”Flexibla planeringsverktyg och sekretess”
(pdf-fil 3,5 MB) av Christian Skarman.

”PUL och e-tjänster på SBK Stockholm”
(pdf-fil 3,4 MB) av Birgitta Stenbäck.

2006-11-10:
”Kart- och GISdag” i Hässleholm
Höstens stora GIS-evenemang i Skåne!
Kart- och GISdagen 2006 är ett samarrangemang av Kommunförbundet, Lantmäteriet och SamGIS Skåne. Dagen är fylld av föredrag med anknytning till kart- och GIS-verksamhet i Skåne.
Välkommen att delta i Hässleholm den 5 december.
Program och anmälan…

2006-11-03:
”Internationella GIS-dagen” den 15 november
Dagen firas över hela världen, även på flera platser i Sverige.
SamGIS Skåne medverkar i ”Lunds GIS-dag” för att informera om föreningen. Dagen innehåller ett program med föreläsningar samt fyra kombinerade mötesplatser och utställningar i lokaler med olika teman.
Lunds GIS-dag är öppen för alla och hålls den 15 november.
Program och anmälan…

2006-10-05:
Workshop ”GIS och upphandling”
SamGIS Skåne arrangerar workshop om upphandling av GIS-verktyg.
Dagen innehåller föredrag, gruppövning och tid för diskussion.
Workshopen hålls i Lund den 7 november.
Program och anmälan…


2006-08-31:
Workshop ”Detaljplaner med GIS”
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS som verktyg vid arbete med detaljplaner.
Deltagarna får lyssna till föredrag, diskutera och delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 26 september.
Program och anmälan…

Dokumentation:
”Detaljplaner_med_GIS” (pdf-fil 2,7 MB) av Jonas Andréasson.


2006-08-24:
Före detta GIS.KOM hälsas välkomna till SamGIS Skåne!

Nätverket GIS.KOM har upphört men medlemmarna erbjuds delta i SamGIS-föreningen i Skåne.

Läs Per Arvidssons brev och anmäl ditt intresse…


2006-06-15:
Kommande workshops
Under hösten planerar SamGIS Skåne att arrangera följande workshops:
Detaljplaner med GIS, under september månad.
GIS och upphandling, under november månad.

Som vanligt kommer deltagarna att få lyssna till föredrag men också ges möjlighet att diskutera och delta i grupparbete.

Reservera gärna datum nu, mer information kommer så småningom.

2006-05-14:
Workshop ”MiljöGIS”
SamGIS Skåne arrangerar workshop om GIS som hjälpmedel i miljöarbetet.
Deltagarna får lyssna till föredrag och diskutera men också aktivt delta i grupparbete.
Workshopen hålls i Lund den 13 juni.
Program och anmälan…


2006-04-12:
Teknisk lantmätare från Kristianstad får GIS-stipendium för insatser inom webbteknik
Tobias Lennartsson från Kristianstads kommun, numera Sweco Position/Malmö, är 2006 års mottagare av SamGIS Skånes årliga GIS-stipendium på 10 000 SEK för bland annat sina utvecklingsinsatser i Skåne inom webbteknik och WMS (Web Map Services).


Pressmeddelande…

Stipendiedokument…


2006-03-03:
Seminarium ”Resvägsplanering”
SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium den 12 april 2006 om bland annat GIS för resor och transporter inom vård, skola och omsorg.


Program och anmälan…

Föredragsdokumentation:
”BMW eller SKODA? GIS för nuftiga…” (ppt-fil 3,5 MB) av Björn Lahti.

2006-03-03:
Årsmöte
SamGIS Skånes årsmöte hålls den 12 april 2006 i samband med seminariet om resvägsplanering. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar…

2006-02-20:
Nominering till årets GIS-stipendium
Nu börjar nomineringstiden för SamGIS Skånes GIS-stipendium 2006. Vem tycker du förtjänar att uppmärksammas? Under den kommande månaden kan du lämna ditt förslag.
Nominera någon för GIS-stipendium 2006…

2005-12-01:
Samverkansträff med GIS-föreningar i södra Sverige
SamGIS Skåne inbjuder GIS-föreningarna i södra Sverige (LänsGIS-föreningen i Jönköping, GIS-Väst och SydostGIS) till ett erfarenhetsutbyte i aktuella frågor. Träffen arrangeras den 21 februari 2006 i Kristianstad.
Program och anmälan…

2005-11-07:
Workshop ”Webbkartgränssnitt”
SamGIS Skåne arrangerar workshop om användargränssnitt för kartor på webben.
Deltagarna får lyssna till föredrag och diskutera men också praktiskt testa olika webbkartgränssnitt.
Workshopen hålls i Lund den 6 december.
Program och anmälan…

2005-11-05:
”Kart- och GIS-dag” i Hässleholm
Liksom tidigare år kommer Kart- och GIS-dagen att anordnas i Hässleholm. Reservera den 1 december för detta! Programmet innehåller en sedvanlig redovisning av vad som är på gång inom GIS- och kartområdet i Skåne och i världen. Dagen är ett samarrangemang mellan Kommunförbundet Skåne,
SamGIS Skåne och Lantmäteriet. Välkommen!
Program och anmälan…

2005-09-26:
Seminarium om Översiktskarta Skåne
Geodatacenter inbjuder till heldagsseminarium i Kristianstad med inriktning på uppbyggnad, presentation och distribution av Översiktskarta Skåne.
– Hur skall data lagras?
– Färgsättning och layout
– Distribution nu och i framtiden
Välkommen till Kristianstad den 8 november.
Program och anmälan…

2005-09-22:
Konferens om Öresundsstatistik
Under de snart tre år som projektet ÖRESTAT bedrivits har arbete pågått med att ta fram jämförbar statistik för Öresundsregionen.
Vilken nytta har olika typer av användare av statistiken och hur ska man gå vidare efter det projektet avslutas? Det är viktiga frågor som ska behandlas vid konferensen i Malmö den 13 oktober.
Program och anmälan…

2005-09-14:
”NVDB-dag” i Hässleholm
Vägverket arrangerar den 15 september en NVDB-dag i Skåne, med fokusnyttan av NVDB och kvalitetssäkring av data.
Program och anmälan…

2005-05-18:
Workshop ”Datalagring och datadistribution”
SamGIS Skåne bjuder in till heldags-workshop i Malmö den 9 juni 2005 om datahantering idag och imorgon.
Program och anmälan…

2005-04-27:
GIS-profil från Hässleholm får stipendium för insatser under stormen ”Gudrun”
Jan Karlsson från Hässleholms kommun är 2005 års mottagare av SamGIS Skånes årliga GIS-stipendium på 10 000 SEK bland annat för insatser under stormen ”Gudrun” tidigare i vintras.
Pressmeddelande…

Stipendiedokument…

2005-04-05:
Årsmöte
SamGIS Skånes årsmöte hålls den 27 april 2005. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.
Kallelse och handlingar…

2005-03-03:
Seminarium ”GIS vid kris”
SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium den 27 april 2005 om GIS som hjälpmedel vid krishantering i Skåne.
Program och anmälan…


2005-02-11:
Nyproducerad broschyr om SamGIS Skåne
Nu finns information om föreningen och dess verksamhet i en fyrsidig A4-broschyr i färg, producerad 2005. 
Hämta SamGIS Skåne-broschyren…
Obs! Stor PDF-fil (4 MB) som kan ta lång tid att hämta.  

  SamGIS_Skane_broschyr.pdf (4 MB)

2005-01-26:
Nominering till årets GIS-stipendium
Just nu pågår nominering för SamGIS Skånes GIS-stipendium 2005. Var med och påverka! Under februari och mars kan du lämna ditt förslag.
Nominera någon för GIS-stipendium 2005…