Medlemspresentation – Trivector

Trivector handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden. Det är det som Trivector handlar om.

Trivector, med snart hundra medarbetare, består av tre verksamhetsbolag (Trivector Traffic, Trivector LogiQ och Trivector System) med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete. Alla drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang.

Trivector Traffic hjälper kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Detta gör vi främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Företaget har ca 60 medarbetare fördelade på tre kontor: Lund, Göteborg och Stockholm. För att på bästa sätt inbringa kunskap om och förstå flöden av människor och gods, och därigenom skapa goda trafiklösningar i våra städer och samhället i stort, använder vi oss av geografiska data och GIS. Vi har bl a utvecklat en app för att samla in resvanedata, TRavelVU, som med avancerade algoritmer i analysprogramvaran registrerar resor och aktiviteter däremellan. Att kunna analysera och visualisera data geografiskt är av stor betydelse för oss – vilket i förlängningen utgör viktigt beslutsunderlag i frågor rörande stads- och samhällsplanering.

Vill du veta mer om oss? Klicka dig gärna in på vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer!

www.trivector.se
Kontaktperson: nina.hvitlock[at]trivector.se
Vävaregatan 21, 222 36 Lund
Växel: 010-456 56 00