Medlemspresentation: Ängelholms kommun

Ängelholms kommun brukar beskrivas med följande mening ”Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser”. Vi kan lägga till att det bor drygt 42 000 invånare och är 422 km² stort vilket gör den till 8:e största kommunen i Skåne både till antal invånare och till yta.

Vår GIS-utveckling och kart- och mätenhet har placerats under olika verksamheter i organisationen men vi samarbetar frekvent.

I Ängelholms kommun finns det organisationsövergripande GIS-arbetet placerat på Digitaliseringsenheten inom Servicestöd, som även rymmer Ekonomi, HR, Kommunikation och Kundtjänst.

Vi är två GIS-ingenjörer som sköter de externa kartorna på kommunens hemsida kartor och GIS samt kommunens interna webb-GIS, som ca 10% av alla anställda inom Ängelholms kommun är användare av. Stort fokus ligger på bra rutiner för ajourhållning av all data som kommer från centrala register, myndigheter, statliga verk, kommunala kartdatabaser och kommunens olika verksamheter.
Vi ser GIS som ett verksamhetsstöd, analysverktyg samt ett sätt att förmedla information på engelholm.se. Verksamheter som arbetar aktivt i vårt interna webb-GIS är t ex kundtjänst, krisledning, hemtjänst, skolskjuts och skolplanering, miljö, bygglov, plan, projekt, kart- och mät, mark och exploatering, VA, gata, belysning, park, intraprenad, trafik och klimatanpassning. Just klimatanpassning är den senaste i raden av verksamhetsspecifika kartor, där vår hållbarhetsingenjörs mål är att framöver kunna samla allt som har med klimatanpassningsarbetet att göra. Ibland blir verksamheter så lyckliga över en karta att vi får en liten present, vilket senast hände när vi lanserade en planmosaikkarta med data från vårt system för detaljplaner.

Kart- och mätenheten tillhör verksamheten Arkitektur och teknik på Samhällsbyggnad. Vi är åtta medarbetare varav fem är mätningsingenjörer, en är GIS-ingenjör, en är system/GIS-ingenjör och en är chef.

Vi sätter Ängelholm på kartan genom att utföra lägeskontroller, husutsättningar och uppdaterar de flesta nationella geodatabaser, snart är vi också på väg att bli blåljuscertifierade som första skånska kommun. Vi tar fram kartunderlag enligt de behov som medborgarna och kollegor önskar.
Som hjälp i vårt dagliga arbete har vi följande material att tillgå – drönardata, högupplöst laserskanning (vart 3:e år) och ortofoto (vartannat år) samt gatuvybilder årligen från 2014.

Vi har samverkansavtal med Båstads kommun som bland annat innebär att Ängelholm utför fältarbetet i Båstad och driften av våra gemensamma servrar. Detta samarbete ger oss många goda effekter och stort mervärde, exempel är arbetet kring GIS och upphandling av våra geodatasystem.

De senaste åren har vi gått från beställningar via blanketter och telefon till e-tjänster som snart ska trilla rätt in i vårt diariesystem, det är under utveckling just nu.

Förra året släppte vi Ängelholms 3D-stadsmodell på webben, tillgängligt för våra medborgare, där vi har lagt in alla planerade och pågående byggprojekt i kommunen. Modellen används på plansamråd och i dialog med politiker för att öka förståelsen för Ängelholms framtida utveckling.

Kontakt: Åsa Bjäräng, Kart- och mätchef