Linfo Norrbotten till Skåne

Linfo Norrbotten gör studieresa till Lund, Malmö och Köpenhamn den 25-26 maj.