GIS i Eslövs kommun – spridning av kunskap

– Välkommen till Eslövs kommun, vad kan jag hjälpa dig med?
Kan du koppla mig till GIS-chefen?
– Tyvärr, någon sådan har vi inte.
Men någon annan på GIS-avdelningen då?
– Vi har ingen GIS-avdelning. Men du kan prata med GIS-samordnaren som tillhör Kart- och bygglovsavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Jag skulle vilja veta lite om vad du gör i ditt arbete som GIS-samordnare.
– Framför allt ska jag se till att vårt GIS fungerar för alla medarbetare som är beroende av att söka information på kartan. Till exempel måste bygglovshandläggare ha tillgång till fastighetsinformation och annan platsbunden information som behövs för att handläggningen ska vara effektiv och möta de behov en medborgare har.
Men det kan väl inte ta så lång tid? Är kartan väl gjord så ligger den där.
– Jag ska också se till att kartan är uppdaterad med aktuell information. Fast det mesta sköts numera automatiskt, så du har rätt i att det inte tar så lång tid som förr.
Automatiska uppdateringar verkar bra. Vad har du mer för arbetsuppgifter?
– Det första jag gjorde när jag påbörjade min tjänst som GIS-samordnare för drygt fyra år sedan var att hitta personer på alla våra förvaltningar som kunde tänka sig att sitta med i ett förvaltningsövergripande GIS-råd där vi fångar upp önskemål om GIS-lösningar och driver GIS-utvecklingen.
Har det inte varit svårt att få tag i personer?
– Nej, faktiskt inte. Eftersom jag har ett stort kontaktnät bland övriga förvaltningar och gått direkt till förvaltningscheferna med förslag på personer, har det gått ganska lätt. Dessutom skickar jag varje månad ut ett nyhetsbrev till alla användare av vårt GIS och andra personer jag tyckt skulle ha det. På så sätt sprids information och exempel på nyttan av GIS. Även vårt intranät är en kanal ut till alla medarbetare och där ser jag till att informationen är aktuell och att medarbetare kan hitta guider till vår kartportal.
Vad gör ni egentligen i GIS-rådet?
– Den första uppgiften var att arbeta fram en GIS-plan som nu är inne på sin tredje omarbetade upplaga. Utgångspunkten har varit den nationella geodatastrategin men vi har förstås också tagit hänsyn till våra lokala förutsättningar. I GIS-planen påpekar vi bland annat behovet av kunskapsspridning bland alla medarbetare så att de ska se vad GIS kan göra för att underlätta deras arbete. Kunskapsspridningen har fungerat mycket bra. Ja, så bra att jag nu måste säga nej till önskemål om GIS-lösningar. Tiden räcker helt enkelt inte till.
Det är ju inte riktigt bra. Kan inte de som sitter i GIS-rådet hjälpa till?
– Jodå, det gör de i den mån de har kunskap. Men eftersom jag tidigare arbetade som lärare tycker jag det är roligt att undervisa mina kollegor. De är betydligt mer motiverade än högstadieelever. Min inställning är att GIS-kunskapen ska spridas så mycket som möjligt så att alla ska kunna göra saker själv utan att behöva fråga om hjälp för att hitta och använda en karta.
Så du är egentligen lärare. En tillgång när kunskap ska spridas, antar jag.
– Jo, visst är det en tillgång när jag ska lära ut hur vår kartportal kan användas och även när någon ska lära sig hur databaser är uppbyggda eller när karttjänster och kartapplikationer ska göras. Ibland är jag också med på arbetsplatsträffar för att visa hur kartorna används och vad medarbetare kan hitta i dem. Det brukar alltid ge mer arbete eftersom anställda ser lösningar på problem de har.
Eslövs kommun har antagit visionen att den ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Vad innebär det för GIS-arbetet?
– Det har vi tagit fasta på i vårt arbete med kartor för medborgare och andra intressenter, kartor vi lagt upp på vår nyligen omgjorda hemsida. Det ska vara lätt att hitta platsbunden information på vår hemsida. Än är vi inte i mål, men i GIS-rådet har vi diskuterat hur vi ska bygga upp en användarvänlig kartportal med den information hemsidesbesökarna efterlyser. Därför finns också en kommunikatör i GIS-rådet. Vi har kommit fram till att kartor måste finnas inbäddade på hemsidan så att de blir ett extra värde när en besökare letar information.
En hemsideskarta kan väl inte vara den enda åtgärden för att uppfylla kommunens vision, eller hur?
– Nej, naturligtvis inte. GIS finns också med i den digitala strategi som togs i kommunfullmäktige förra året. Där nämns till exempel digitalisering av detaljplaner, 3D-viualisering, öppna geodata och mycket annat. Men jag erkänner, vi har mycket kvar att göra inom GIS-området för att nå detta.
Inte hinner du väl med allt detta också?
– Nej, det gör jag inte och därför hoppas jag att jag inom en inte alltför lång framtid får en kollega. En riktig GIS-ingenjör som kan hjälpa till att utveckla GIS i Eslövs kommun.
En sista fråga: Vad håller du på med just nu?
– Jag är inblandad i ett kommande kulturmiljöprogram som ska presenteras innan årets slut. Även ett naturmiljöprogram håller på att färdigställas. Vi ska göra en fördjupad översiktsplan för östra Eslöv där kartunderlag och presentation kräver GIS-kunskaper. Dessutom har jag olika önskemål från medarbetare om GIS-lösningar för insamlande av data i fält.
Är det något du vill tillägga?
– Att det är väldigt roligt och intressant att jobba med GIS, speciellt när jag ser att andra lär sig och upptäcker vilken nytta de kan ha av våra kartor.

Fakta om Eslövs kommun
Areal: 424,68 km2 varav 73 procent är åkermark.
Antal invånare 2018-08-31: 33 461
Centralort är Eslöv med 22 603 invånare.
Ytterligare tolv tätorter finns i kommunen.
Eslöv fick stadsrättigheter 1911, med anledning av att staden växt fram längs södra stambanan i mitten på 1850-talet.
Personer som förknippas med Eslöv: Johan Glans, Kalle Lind, Gunhild Carling, Herbert Felix, Erik Penser.
I Eslövs kommun, i Örtofta, finns Sveriges enda kvarvarande sockerbruk.
I Eslöv är tre generationer Asplund representerade: Gunnar Asplund som ritade lagerhuset, sonen Hans Asplund som ritade medborgarhuset och sonsonen Olle Asplund som varit med vid utformandet av Stora torg.

Text och foto: Susanne Hultman