Workshop: kommunal samverkan inom GIS och digital förändringsprocess, 1 mars

SamGIS Skåne bjuder in till en workshop torsdagen den 1 mars i det mycket aktuella ämnet kommunal samverkan inom GIS och digital förändringsprocess. Med hjälp av några entusiastiska föredragshållare har vi tänkt oss att fördjupa oss i ämnet. Vi kommer att dela med oss av viktiga insikter kring vad man ska och inte ska göra. Du kommer efter dagen vara fylld av inspiration och kunskap kring utmaningar och möjligheter med olika former av kommunal samverkan och samarbete.

PROGRAM
08.30-09.00 Kaffe
09.00-09.15 Inledning
09.15-09.45 Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge – Hur började det och hur fortsätter det?

-Cerne Jönsson, pensionerad Geoinfochef  Staffanstorp, Kävlinge kommun

-Rolf Perleij, Administrativ chef, Miljö & Teknik Kävlinge kommun

-Nicklas Gerhardsson och Fredrik Fagrell, Envida, om verksamhetsutveckling Geoinfo.

09.45-10.15 Vikten av digitalt ledarskap vid organisationsförändringar i en kommun.

Sara Johansson, IT-strateg Uppsala kommun

10.15-10.30 Kort paus

10.30-11.00 Samarbete mellan tre kommuner i Dalarna – Mora, Orsa och Älvdalen

Karl-Erik Palm, fd. Kart- och mätchef Mora kommun

11.00-11.30 Hur gjorde vi i Höör/Hörby kommuner

Eva Malmberg, GIS-ingenjör, Geoinfo Mittskåne

Inställt pga väder

11.30-13.00 Lunch i Bokskogen

13.00-13.30 En annorlunda organisationsform – smart samverkan

Maria Syrén, GIS-samordnare för norra Bohusläns kommuner (Munkedal, Lysekil, Strömstad, Tanum och Sotenäs)

13.30-14.00 Samverkan med kranskommunerna

Linda Granqvist, Avdelningschef för mät- och GIS, Hässleholms kommun

14.00-14.30 Eftermiddagskaffe

14.30-15.30 Gruppdiskussion

Vi ventilerar ett antal frågeställningar och utmaningar i grupp inom ämnesområdet som har framkommit under dagen.
Ta även med dina egna frågor kring samverkan, organisation, ekonomi, ledarskap och kultur.

15.30-15.45 Avslutning, gemensamma reflektioner

 • Plats/lokal: Bokskogens Golfklubb, Bara, Svedala kommun
 • Adress: Torupsvägen 408-140, Bara
 • Datum: 2018-03-01 08.30-15.45
 • Pris medlem/ej medlem: 550 kr/850 kr (inkl. lunch & fika)
 • Sista anmälningsdag: 2018-02-26
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Eventuella allergier eller behov av specialkost anges i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.

Anmälan är stängd till det här evenemanget