Statistisk visualisering för geografer

Välkommen till en inspirerande och lärorik workshop om geografisk visualisering av statistik den 11 februari på Norra Station i Hässleholm!

9.00 Samling och fika

9.30 Välkommen

9.35 – 10.45 Pass 1

Händelsekartan med MapStore som verktyg

En genomgång av hur tankegångarna har sett ut bakom framtagandet av ”Händelsekartan” i Kristianstads kommun. Varför valet landade på kartramverket ”MapStore 2” och hur det kan hjälpa till för att titta på statistik i kartan. Det kommer bland annat visas upp hur widgets används för att skapa olika diagram, tabeller och räknare.

Filip Gunnarsson, Kristianstads kommun

Statistik i olika kartor i Helsingborg

Helsingborgs stad har tagit fram en rad olika kartor som bygger på både interna och externa datakällor och som syftar till att kartlägga befolkningsstrukturer, verksamheter och incidenter. Vi visar upp två av dessa kartor: händelsekartan och kartan för områdesanalys. Händelsekartan hjälper oss att bättre förstå var och när oönskade händelser såsom brott och bränder äger rum i staden medan kartan för områdesanalys visar hur stadens statistikområden skiljer sig utifrån olika socioekonomiska faktorer.

Markus Rasmusson, Klara Århem & Peter Karlin, Helsingborgs stad

10.45 Bensträckare

11.00 – 12.00 Pass 2

Visualisering av resvanedata
Detaljerad geografisk resvanedata möjliggör nya typer av statistiska analyser men också utmaningar i form av anonymisering när resultaten ska presenteras visuellt. Joakim visar exempel på olika analysera som kan göras med hjälp av geografisk resdata, hur resultaten kan presenteras samt även olika mer eller mindre effektiva metoder för att anonymisera datan när den ska visas.

Joakim Fors, Trivector

Skånedatabasen
Vad är Skånedatabasen och hur kan kommunerna i Skåne använda den?
Henrik Bengtsson, Region Skåne

12.00 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Pass 3

Statistik på karta

Eskilstuna kommun har under en tid tagit fram planer och metodik för framtida användning av geografisk statistikprogramvara och geografiska analyser ”on-the-fly”. Under föredraget berättar Pelle Egnerfors kring detta, samt visar hur man beräknar befolkningsförändringar i Eskilstunas stadsdelar. Vi kommer också att få se exempel på olika statistiska visualiseringar som kommunen redan har tagit fram. Pelle berättar även om en del utmaningar som man har haft i arbetet.

Pelle Egnerfors, Eskilstuna kommun

Styrkan med geografi för att lyfta fram statistiken

SCB kommer under föredraget att visa på vilka möjligheter som finns att presentera statistik med stöd av kartor. Vi befinner oss i en ständig ström av ny information vilket ställer högre krav på hur vi når ut med statistiken. Hur kan siffror presenteras med stöd av kartor så de väcker intresse och samtidigt är kartografiskt korrekt. En bra visualisering kan illustrera rumsliga samband som kan vara svåra att upptäcka i rena tabeller eller diagram. Visualiseringar kan också bidra till att underlätta förståelsen av nyckeltal eller begrepp som riskerar att annars framståsom abstrakta. Presentationen kommer att lyfta fram exempel på statistik rörande befolkningsdata,olika socioekonomiska variabler och marktäcke från satellitdata som några av utgångspunkterna.

Stefan Svanström, SCB

14.45 -15.15 Eftermiddagsfika

15.15 – 16.00 Pass 4

Modern kartografi

Hur kan webbaserade verktyg användas för att visualisera och analysera geografiska data med hjälp av automatiserad kartografi? Genom tekniker för att automatiskt klassindela och skapa korrekta färgpaletter för tematiska data kan fler personer skapa korrekta kartor. I föredraget visas även exempel på hur statistiska data kan visualiseras genom interaktiva infographics och hur valfria geografiska områden kan berikas med olika statistiska data och analyseras vidare.

Oscar Monell, Esri

 

 • Plats/lokal: Norra station, Glashuset
 • Adress: Norra Stationsgatan 1C, Hässleholm
 • Datum: 2020-02-11 9.00-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950/1250
 • Sista anmälningsdag: 2020-02-05
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget