Seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet 26 april

SamGIS Skåne är medarrangör till ett seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet. Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande.

Seminariet behandlar vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Idag råder en fragmentiserad situation inom samhällsbyggandet där den digitala informationen inte delas på ett bra sätt mellan aktörerna. Målet är att alla aktörer ska kunna dela information på ett sådant sätt att dubbelarbete minimeras samt att alla får tillgång till den information som hen behöver. Detta gäller alla aspekter av den ”smarta stadens” utveckling och förverkligande.

Under denna dag ges föredrag som beskriver hur geografiska informationssystem (GIS) och Building Information Modelling (BIM) används inom samhällsbyggande och hur industrialiseringen kan ökas. Vi belyser även visioner om utvecklingen inom akademi, offentlig förvaltning och industri.

Seminariet är gratis (Universitetet bjuder på kaffe med tilltugg men lunchen betalas av deltagarna själva). Föranmälan krävs och görs via Lund Universitets hemsida senast 2017-04-19. Länk till arrangemanget på Lunds Universitets hemsida OBS! sidan fungerar inte i vissa webbläsare på mobiltelefoner.

  • Plats/lokal: Palaestra, övre, Paradisgatan 4, Lund (ingång från Lundagårdshållet)
  • Adress: Paradisgatan 4, Lund
  • Datum: 2017-04-26 9:00 - 16:00