Seminarium: Bättre beslut – analyser med kartan i centrum

Att kunna fatta korrekta och snabba beslut för en organisation i ständig förändring är idag något vi tar för givet. Men idag fattas inte beslut enbart med ekonomiska eller statistiska förutsättningar.


Platsens betydelse blir allt större. Genom att utnyttja den geografiska komponenten i beslutsfattandet – i kombination med övrigt beslutsunderlag – möjliggörs bättre och visuellt tydligare analyser. Vi möts av allt mer data, från allt fler källor, levererade i en allt snabbare takt.

Vi vill visa dig att om en bild säger mer än tusen ord, så säger en geografisk analys mer än tusen bilder!
SamGIS Skåne bjuder in dig – beslutsfattare, politiker eller tjänsteman – till ett seminarium inom geografisk analys och statistik, och om hur du kan göra bättre utredningar och enklare fatta korrekta beslut!
Boka in den 14 november 2012 i Lund för en halvdag (förmiddag) med handfasta exempel på: 
 • hur geografiska och statistiska analyser kan tillföra kunskap i beslutsprocesser 
 • trender inom området 
 • olika analyser för att underlätta och förbättra detalj- eller översiktsplanearbetet 
 • hur en mindre kommun eller organisation kan börja med eget analysarbete.
Du kommer att möta aktörer inom både den offentliga och privata sektorn.
Dokumentation:
Introduktion till dagen, trender och framtidsspaning
Oscar Monell, Cecilia Pihl, Marianna Edenheim, SamGIS Skåne
Stråkanalys som stöd i den lilla kommunens stadsgestaltning
Peter Gustafsson, Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge
Strukturbild för Skåne
Johanna Hellsten, Region Skåne

Bättre analyser i planprocessen
Anton Westholm, Hässleholms kommun


Program


08.30

Kaffe och registrering

09.00

Introduktion till dagen, trender och framtidsspaning

Oscar Monell, Cecilia Pihl, Marianna Edenheim, SamGIS Skåne

09.15

Verktyg för social dimension av stadsplanering

Ulf Silbersky, samhällsstrateg, Tyréns

Demonstrationer kring verktygen:

1. Trygghet, och lite till… från förståelse och förklaringar till förändring för trygga städer.

2. En tillgänglig stad – En tidsmässigt jämställd tillgång till stadens olika platser.

09.45

Stråkanalys som stöd i den lilla kommunens
stadsgestaltning

Peter Gustafsson, analytiker inom geografisk information, Geoinfo Staffanstorp-Kävlinge

Om framtagandet och användningen av en Space Syntax-inspirerad metod för
stråkanalyser vid gestaltning av nybyggnadsområden i Staffanstorps
kommun.

10.15

Paus

10.30

Strukturbild för Skåne

Johanna Hellsten, samhällsplanerare, Region Skåne

11.00

Bättre analyser i planprocessen

Anton Westholm, GIS-analytiker, Hässleholms kommun

11.30

How to make an analyst to deliver what you need, not just another sea of numbers

Maria Svaeri, Customer Research Manager, ICA Norge

A bit about human fear of numbers, Excel sheets and analysts.
Why are analysts so boring?
Why is it so hard to be heard by the decision makers?

12.15

Lunch

Under lunchen kommer vi att fortsätta med informella diskussioner kring dagens ämnen.
Seminarieavgift 850:- för medlem, alt. 1250:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften.

ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!

För den som är intresserad av geografisk information, och vill veta mer,
rekommenderar vi ett deltagande på eftermiddagen på det samtida
evenemanget: Internationella GIS-dagen i Lund, http://gisilund.se. Även
detta evenemang hålls i AF-borgen, Lund.
 • Plats/lokal: AF-borgen (Sångsalen), Sandgatan 2, Lund
 • Adress: AF-borgen (Sångsalen), Sandgatan 2, Lund
 • Datum: 2012-11-14 08.30 - 13.00
 • Pris medlem/ej medlem: /850
 • Sista anmälningsdag: 2012-10-14
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget