SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte 2016-04-14

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. Passa på att få nya insikter och nätverka. Ta tåget till Trelleborg och se den nya Trelleborgsbanan. I år kommer vi att ha tema infrastruktur. Vi träffas i det fantastiska Rådhuset i Trelleborg. En lokal med historia. Boka dagen!

Program

08.30-09.15 Kaffe samling

09.15-09.30 Inledning (Peter Rothstein)

09.30-10.00 Trelleborgsbanan,hur gick det till? (Juliana Pyron, Trafikverket)

10.00-10.30 Ogräsbekämpning i spåret – ArcGIS online för kommundialog och handläggarstöd (Karin Blom, Trafikverket)

10.30-10.45 Bensträckare

10.45-11.30 SamGIS Skånes årsmöte

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Kritiska infrastrukturers sårbarhet – Forskning vid CenCIP                                                        (Jonas Johansson, LTH)

13.00-13.30 Från NVDB till ditt navigationssystem. (Anna Forsell, Here)

13.30-14.00 Nya möjligheter för datautbyte inom GIS och BIM med RDF och                                              länkade data
(Bengt Paulsson, Sweco).

14.00-14.30 ESS-världsledande forskningsinfrastruktur (Roger Eriksson, ESS)


14.30-15.00 Trelleborgs framtid (Ann-Katrin Sandelius, stadsarkitekt)


15.00-15.30 Kaffe


15.30-15.50 Ett modernt banunderhåll för en historisk järnväg                                                                      (Jonas Andreasson, Skånska Järnvägar)

15.50-16.00 Avslutning

Presentationer från seminariet:

Trelleborgsbanan

Ogräsbekämpning_SAMGIS_160418

HERE SamGIS Skånes vårseminarium April 2016

KritiskInfrastruktur

TrelleborgsHamn

Ett_modernt_banunderhall_for_en_historisk_jarnvag

  • Plats/lokal: Rådhuset Trelleborg
  • Adress: Algatan 13, Trelleborg
  • Datum: 2016-04-14 08.30-16.00
  • Pris medlem/ej medlem: 550 kr/750 kr (inkl. lunch & fika)
  • Sista anmälningsdag: 2016-12-07
  •  
  • Ange i kommentar eventuella allergier och specialkost.

Anmälan är stängd till det här evenemanget