SamGIS Skånes vårseminarium 2015

SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium på Fredriksdal den 14 april 2015

 

Årets vårseminarium kommer i år att handla om ämnet kartografi: hur man i olika kartografiprojekt bl.a. har arbetat med symbologi, tillgänglighet i kartor, kartografi anpassat för höga hastigheter och även en utblick i vilka framtidens utmaningar inom kartografin är. Hur får du din karta att sticka ut, att förmedla ditt budskap och skapa förståelse hos betraktaren?

 

 

Fredriksdal museer och trädgårdar ligger i en fantastisk miljö på gångavstånd från Helsingborgs centrum.

 

 

 

 

Anton Westholm, Region Skåne: Färgproblem: klänningar och kartor

Eric Jeansson, Göteborgs Stad: Göteborgs arbete med tredimensionella ……..

Peter Alstorp, Sweco: Kartografi i hög hastighet.

Lars Harrie, Lunds Universitet: Kartografi i geodataportalen.

Cecilia Jansson, ESRI: En karta under skid-VM i Falun? Inga problem!

 

 

Program

 

09.00  Välkomstfika

 

 

 

 

09.30  Inledning med Peter Rothstein,
ordförande SamGIS Skåne

 

 

09.35  Färgproblem – klänningar och kartor

 

 

 

 

 

 

Färg är en väldigt vanlig informationsbärare i vår vardag; vi stötet på det i allt ifrån trafikljus till vattenkranar. Och likaså används ofta färg för att illustrera olika geografiska förhållanden i kartor. Det kan vara färgskalor för statistik, eller utstickande färg på en vandringsled i en terrängkarta. Samtidigt så har ungefär en av tjugo personer någon form av färgsinnesdefekt, vilket kan försvåra eller rent av omöjliggöra läsning av kartan om färgsättningen gjorts utan eftertanke. Hur hanterar vi färg som informationsbärare på bästa sätt?

Anton Westholm, GIS-utvecklare/analytiker, Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

 

 

10.05  Göteborgs arbete med tredimensionella stadsmodeller och
visualiseringar för medborgarkommunikation

 

 

Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs Stad

 

10.45  Bensträckare

 

10.55  Kartografi med hög
hastighet

 

Föredraget behandlar möjligheter och svårigheter med kartproduktion för stora
områden och höga krav till Sveriges flygvapen. Produktionen är både för tryck
på papper och digital hantering och har bl.a. utförts med hjälp av ArcGIS och
FME.
Peter Alstorp, GIS-konsult med inriktning kartografi, Sweco

 

11.25 SamGIS Skånes årsmöte & stipendieutdelning

Se handlingar på separat sida!

 

12.10  Lunch

 

13.00  Rundvandring i Fredriksdal

 

 

13.50  Kartografi i geodataportalen


Flera
myndigheter har nu skapat visningstjänster (WMS-tjänster) för sina geodata. En
viktig frågeställning är hur dessa tjänster ska kunna kombineras för att skapa
kartografiskt bra produkter. Denna frågeställning är grunden för ett pågående
SIS-projekt inom webbkartografi (TK570); målet med projektet är att skapa
kartografiska riktlinjer för de som skapar visningstjänster. I detta föredrag
kommer vi att beskriva detta SIS-projekt. Vi kommer även att redovisa
resultatet av ett användartest som gjorts vid Lunds universitet för att
utvärdera ett par av dess riktlinjer.

Lars Harrie, Universitetslektor,
Lunds Universitet

 

14.30  Eftermiddagsfika

 

15.00  En karta under
skid-VM i Falun? Inga problem!

 

 

Skid-VM i Falun lockade över 200 000 besökare under
slutet av februari 2015. Som en del av upplevelsen togs även flera digitala tjänster
fram. Esri Sverige bidrog med bakgrundskartor och Points of Interest. I föredraget får du höra mer om de kartografiska lösningar
som har använts, de utmaningar som vi har stött på under arbetets gång med
allt från bristande data till begreppsförvirring. Värdefulla kunskaper om
evenemangsplanering, kommunsamarbeten och kartografi utlovas!
Cecilia Jansson, GIS-konsult, ESRI Sverige

 

15.40  Avslutning

 

 

 

Seminarieavgift 900:- för medlem, alt. 1300:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften. 

Sista anmälningsdag tisdagen den 7 april.

 

Anmälan är stängd till det här evenemanget