Rätt information i rätt tid – koll på läget genom kartan – 25 februari.

I dag förväntar sig medborgare, brukare, entreprenörer och beställare tillgång till aktuell och uppdaterad information för att få en samlad lägesbild av t.ex. incidenter, pågående entreprenader och miljöfaktorer. Vi tittar på möjligheter och praktiska exempel på att sammanställa och presentera geografiskt knuten information i realtid eller nära realtid.

Presentationer från dagen:

Carl Järsberg, Skånetrafiken: Presentation av fordonsplattformen
Tomas Wennström, VackertVäder.se: Realtidsdata i praktiken
Gabriel Sahin, Esri Sverige: Branden i Västmanland
Jenny Rassmus, Trafikverket: Trafikinformation i realtid

Program

 08.30 Fika och registrering

 09.00 Inledning med Jenny, Marianna och Oscar, SamGIS Skåne

09.15 Från händelse till trafikinformation

Trafikverket berättar om hantering av trafikinformation till allmänheten och API för utvecklare.
Pia Törncrantz, Trafikverket

09.50 Geografisk IT och smarta appar räddar liv!

Missing People Sweden berättar om sig själva och hur man blivit en förening med över 30000 frivilliga sökare runt landet. Man visar också hur man arbetar operativt och hur man numera kan hitta flera människor med hjälp av smarta appar och GIS.
Stefan Bjuhr, Missing People Sverige

10.30 Bensträckare

 10.45 Geografiskt stöd och erfarenheter från branden i Västmanland

 Vid en katastrofhändelse eller krishantering är kommunikation och bra beslutsunderlag av stor vikt för att minmera krisens eller katastrofens utbredning. Ett systemstöd där man får en gemensam lägesbild som uppdateras i nära realtid för ledningsstaben tillsammans med en fältinventeringsapplikation blev till stor hjälp för räddningsledningen.

Gabriel Sahin, Esri Sverige

11.20 Klottersanering: från arbetskaos och huvudvärk till struktur, kontroll och ordning

Smarta mobila applikationer kvalitetssäkrar informationsinsamling i realtid. Arbetsuppgifter och genomförda aktiviteter lyser på kartan samma sekund som dem skapas både hos utförarer och också arbetsledare. Effektiviteten har ökat från 20 ärenden i vecka till 20 ärenden om dagen med ordning, struktur och kontroll över läget.
LP Entreprenad AB, Jörgen Sandberg

12.00 Lunch

13.00 Smarta tankar ger smarta lösningar

De senaste mobila lösningarna förstärkta med navigeringssystem gör möjligt att följa upp information både från pågående och genomförda aktiviteter. Har koll på era arbetsområden i kartan, rapportera enkelt brister och avvikelser, skapa en överskådlig verksamhet med hjälp av KartSmart och ProSmart.
Aris Kolovos, Cartesia GIS AB

13.30 Skånetrafiken – Trafikinformation i realtid

Skånetrafikens nya fordonssystem, uppbyggnad och framtid.
Carl Järsberg, Skånetrafiken

14.00 Realtidsdata i praktiken – så använder vackertväder.se geodata i realtid

Hur bör geodata levereras? Vilka licensvillkor är lämpliga? Hur förädlad ska datan vara? Vackertvader.se är en av Sveriges största vädersajter, och en av Sveriges största konsumenter av öppen data. Grundaren Tomas Wennström berättar om hur vackertvader.se använder öppen realtidsdata från bland annat SMHI och Trafikverket och ger tips på hur geodata bäst tillgängliggörs.

Crowdology, Tomas Wennström

 

14.30-15.00 Avslutande diskussion och fika
Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 900 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.
 • Plats/lokal: Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8 Malmö
 • Adress: Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8 Malmö
 • Datum: 2015-02-25 09:00-15:00
 • Pris medlem/ej medlem: /900
 • Sista anmälningsdag: 2015-01-25
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget