Kart- och GISdagen 1 december 2016

Välkomna till SamGIS Skånes Kart- och GISdag!

Evenemanget hålls traditionsenligt i början av december, den här gången på High Court i Malmö – gamla hovrätten, där du får uppleva en del av Malmös kulturhistoria. Dagen innehåller föredrag med anknytning till GIS i verksamheter.

Välkommen att delta i Malmö den 1 december!

 

Program för dagen:

08.30-09.00 Fika och registrering

09.00-09.05 SamGIS Skåne hälsar välkomna!

09.05-10.15

QGIS är fantastiskt och open source. Hur fungerar det?
Karl-Magnus Jönsson var Samgis Skånes stipendiat 2015. Han ger en snabb inblick i hur QGIS-projektet fungerar utvecklingsmässigt, demokratiskt och ekonomiskt och berättar vad kan man göra för att bidra.
Karl-Magnus Jönsson, GIS-ingenjör, Kristianstads kommun

WebbGIS på Länsstyrelsen
Länsstyrelsen visar hur de arbetar med beslutsunderlag med ett nytänk kring bestämmelser och andra beslut som kan vara ett hinder vid ansökningar.
Jeanette Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Dataflow giver liv til GIS i Københavns Kommune
I Københavns Kommune er geografiske data blevet et en central del af vore planlægning, analysearbejde, driftsarbejder, sagsbehandling og kommunikation. Vores mål er at komme til en bred vifte af brugere: medarbejdere, ledere, politikkere, borgere, udviklere og erhvervsliv, så flest mulige får glæde af vores data og kort.
Vores GIS-arkitektur er bygget op så datawarehouses, metadata-løsninger, desktopGIS-løsninger, WebGIS-løsninger og dataudstillings-løsninger understøtter dataflowet i organisationens og, så vidt, muligt sikre aktuelle data.
Hør hvordan dataflow er blevet et centralt begreb for GIS i Københavns Kommune.
Suzette Glanz Støvring, Specialkonsulent, Københavns Kommune

        Nytt från Trafikverket
Jenny Rassmus, Trafikverket

        10.15-10.35 Bensträckare

        10.35-11.50

Mer användarnytta och mindre teknikfokus
Uppsala kommun är mitt uppe i en omställning vad gäller hela IT, där fokus flyttas till slutanvändarna och den nytta som uppstår för verksamheten och medborgarna när informationen i systemen nyttjas fullt ut. Förskjutningen av fokus från teknik till användarnytta görs som en del i det pågående arbetet med digitalisering och kommunen ser det som en förutsättning för att lyckas med detta. För att kommunen ska kunna fokusera fullt ut på slutanvändarna är det nödvändigt att skapa bra relationer med IT-leverantörerna. Inom ett par strategiskt viktiga områden etablerar även kommunen partnerskap och ett av de områdena är GIS.
Sara Johansson, Uppsala kommun

Nationell geodatastrategi
Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster
Julie Mostert, Lantmäteriet

Hur vässar vi framtidens GIS-undervisning?
Hur modern är dagens GIS-undervisning och hur kan den förbättras? Linda fick årets SamGIS Skånes GIS-stipendium och använde det för att åka på ESRI User Conference och ESRI Education Conference i San Diego i somras. Linda kommer att berätta om några höjdpunkter från konferensen och hur lärdomar från konferensen kan göra hennes undervisning bättre.     
Linda Stihl, Lunds universitet

Hålla rätt på påven
Säkerhet vid påvens besök i Lund.
Jonas Andreasson, stadsingenjör, Lunds kommun

11.50-13.10 Lunch

13.10-14.20

Digitaliseringen och kartan
Digitalisering är ett hett ämne för både offentlig sektor och näringsliv. Men vad innebär egentligen digitalisering för vår bransch? Och hur ska vi förhålla oss till det faktum att det betyder så vitt skilda saker för olika individer, grupper och organisationer? Geografi och GIS är fortsatt viktigt, och kommer att bli ännu viktigare när IT ökar förändringstakten, och till och med pratar om transformation. Men vi måste begripa hur vi kan hjälpa till.
Lars Backhans, VD Esri Sverige

3D-teknik
Vi kommer att få höra ett föredrag om renderingsteknik inom datavisualisering blandat med hur 3D-grafik har ändrat på användning av 3D-data i Vänersborgs kommun och hur det har förenklat kommunikationen mellan politiker och medborgare.
Cristopher Holgersson, 3D-grafiker, Vänersborgs kommun

Hur Trelleborgs kommun arbetar med appar i verksamheten
En beskrivning av projektet GhostGuard (spökgarn), där vi skapat två frågeformulär och en översiktskarta för beslut. Hur vi håller på att bygga upp en app till gatuavdelningen som de kan använda i fält för att titta och redigera bl.a. grävningar och båtplatser. En app som skapades för skola – åk 8 till ämnet geografi – demografi, med befolkningstäthet.
Åsa Franzen GIS-ingenjör

14.20-14.50 Fika

14.50-15.45

Virtual reality som verktyg för design och planering
Virtual Reality (VR) är återigen i hetluften efter nästan 20 år i malpåse. Vilka möjligheter medför den enormt snabba utvecklingen inom VR-området för design och planering.
Mattias Wallergård, Lunds tekniska högskola

En helt digital stadsplan för Helsingborg
Stadsplan 2017 – en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. Hur tar vi oss an digitaliseringens möjligheter? I Stadsplan 2017 har vi testat ett nytt angreppssätt för hur staden långsiktigt kan jobba med fysisk planering. Men även ett nytt sätt att möta stadens invånare, näringsliv och beslutsfattare för att diskutera framtidens utmaningar.
Malin Hellman, översiktplanarkitekt & Klara Århem, GIS-ingenjör, Helsingborgs stad

 

15.45-16.00 Jenny Rassmus, ordförande SamGIS Skåne, avslutar dagen

 

I anmälningsavgiften ingår fika och lunch. Anmälan är bindande.

 • Plats/lokal: High Court
 • Adress: Malmöhusvägen 1
 • Datum: 2016-12-01 8.30-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950/1250
 • Sista anmälningsdag: 2016-11-23
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget