Kart- och GISdag 2013

Höstens stora GIS-evenemang i Skåne!
Kart- och GISdagen 2013 arrangeras av Kommunförbundet Skåne, SamGIS Skåne och Lantmäteriet.
Evenemanget hålls traditionsenligt i början av december, den här gången på Medborgarhuset i Eslöv – ett spännande arkitektoniskt mästerverk. Dagen innehåller föredrag med anknytning till kart- och GIS-verksamhet i Skåne.
Välkommen att delta i Eslöv den 4 december.
Dokumentation:
Välkomna till Eslöv
Eva Hallberg
Nytt från Trafikverket
Melina Glavas
Nytt från Lantmäteriet
Julie Mostert
Nytt från Länsstyrelsen
Thorbjörn Nilsson
Geoteknisk Sektorsportal – nationellt digitalt arkiv och WMS-exponering av geotekniska borrningar
Mats Öberg, SGI
Incidenthantering under Eurovision
Magnus Fjällström, Malmö stad
QGIS som en GIS-plattform
Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad kommun
Kan din beslutsfattare göra egna kartor?!
Oscar Monell, Esri Sverige AB
Levnadsförhållanden i informella områden – Mariental, Namibia
Anton Westholm, Hässleholms kommun och Peter Gustafsson, Helsingborgs stad
Geografisk förståelse för alla
Lars Backhans, Esri Sverige AB

Program-pdf för utskrift >>

Sammanfattningar av föredrag

Geoteknisk Sektorsportal – nationellt digitalt arkiv och WMS-exponering av geotekniska borrningar

Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav Trafikverket står för hälften. Ett utvecklingsprojekt pågår där SGI, SGU, LM, TRV, MSB, SKL och Sthlm stad deltar.  Avsikten är att samla, digitalt arkivera och WMS-exponera ett stort antal borrningar och geotekniska undersökningsområden nationellt. Nyttoeffekter kan, i ett utbyggt skede, bidra till lägre undersöknings- och markbyggnadskostnader. Exponering sker på bl a geodata.se och i andra webbapplikationer. En av dessa applikationer tillåter nedladdning (återexport) av borrhål till branschstandard-systemet Geosuite och till shp.
Mats Öberg, SGI

Incidenthantering under Eurovision 


Magnus Fjällström, Malmö stad

QGIS som en GIS-plattform


Fungerar det att använda open source som basen i en organisations GIS-verksamhet? Ja, det fungerar – utmärkt. Kristianstads kommun har under det senaste året bytt ut det gamla systemet till ”open source”-alternativ. PostGIS som databashanterare samt QGIS som användarvänligt och kraftfullt GIS på både desktop och server. Vad var motiven och vad är vinsterna?
Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad kommun

Kan din beslutsfattare göra egna kartor?!

Visste du att det går att göra kartor direkt i Excel?
 Med hjälp av Esri Maps for Office kan din beslutsfattare eller 
medarbetare snabbt och enkelt göra en egen interaktiv karta.
Se hur du gör och lär dig de bästa knepen!
Oscar Monell, GIS Solution Architect, Esri Sverige AB

Levnadsförhållanden i informella områden – Mariental, Namibia


Våren 2013 genomförde Peter Gustafsson och Anton Westholm ett projekt i Mariental, Namibia där de tillsammans med Mariental municipality studerade levnadsförhållanden i informella områden. Som del av metod och visualisering användes PGIS och GIS. Peter och Anton berättar om projektets utförande och resultat samt ger en introduktion till ämnet och landet Namibia.   

Anton Westholm, Hässleholms kommun och Peter Gustafsson, Helsingborgs stad

Geografiska miljöer i Minecraft

Upplev och interagera med geodata i skala 1:1 – på ett underhållande och kreativt vis!
Exempel från Minecraft-världen där objekt från BIM, GIS och sensordata strömmas in mha FME.
Lava, TNT och Creepers utlovas. (Fråga Era barn om ni undrar vad det betyder.)
Ulf Månsson, Sweco Position

Geografisk förståelse för alla

Användandet av smarta telefoner och surfplattor växer snabbt medan marknaden för persondatorer sjunker. Samtidigt som vi ser att allt fler söker kunskap i den geografiska dimensionen. Hur ska vi frälsa våra kollegor i nyttan med GIS?
Lars Backhans, Esri Sverige AB 

Förstärkt verklighet – en framtidsspaning! 

Uppåkra, digital arkeologi, 3D-modell och visualisering m.m.
Jonas Andréasson, Lunds kommun

SamGIS Skåne in i 2014! 

Peter Rothstein

Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 900 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.

 
ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!
 • Plats/lokal: Medborgarhuset i Eslöv, Södergatan 29, Eslöv
 • Adress: Medborgarhuset i Eslöv, Södergatan 29, Eslöv
 • Datum: 2013-12-04 08.30-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: /900
 • Sista anmälningsdag: 2013-11-04
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget