Kallelse till årsmöte 2013 i föreningen SamGIS Skåne

SamGIS Skånes årsmöte hålls den 10 april 2013 i samband med SamGIS Skånes vårseminarium på Svaneholms slott. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.

Förslag till dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2012

8. Ekonomisk redovisning 2012

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

Övriga handlingar

Verksamhetsberättelse 2012

Utfall budget 2012

Förslag till verksamhetsplan 2013

Förslag till budget 2013

 • Plats/lokal: Svaneholms slott
 • Adress: Svaneholms slott
 • Datum: 2013-04-10 11.30-12.15
 • Sista anmälningsdag: 2013-03-10
 •  
 • Anmälan är bindande.
  Om lunch och/eller fika ingår i arrangemanget anger du eventuella allergier eller behov av specialkost i meddelandefältet nedan.
  Om du inte vill att ditt namn förekommer i en deltagarlista kan du ange detta i meddelandefältet nedan.
  Genom att anmäla dig samtycker du dels till att SamGIS Skåne samlar in och lagrar din e-postadress, dels till att prenumerera på utskick från SamGIS Skåne i det fall du inte redan är prenumerant. Läs om hur SamGIS Skåne hanterar personuppgifter här.

Anmälan är stängd till det här evenemanget