Geografiska analyser för samspel mellan människa och miljö

Välkomna till ett seminarium om geografiska analyser för ekologi och miljö. Vi får lära oss om, och se exempel på analyser för ekosystemtjänster och blågröna planer. Moderna metoder för presentation av stadsbyggnadsprojekt. Seminariet vänder sig både till dig som är GIS-expert och till mer GIS-ovana användare som arbetar med frågor inom ekologi, natur och miljö. Tänk på att tipsa era kollegor som i vanliga fall inte går på SamGIS arrangemang.

img_2451img_2452img_2450imageimg_2446img_2447img_2448img_2449img_2442 img_2443 img_2444

Program för dagen:

9:00 Välkomstfika

9:15 Inledning

9:20 – 10.20 GIS – verktyget i grönblå planering i Malmö

– Ekosystemtjänster, Åke Hesslekrans, Arkitekt. Strategiavd, Stadsbyggnadskontoret    

presentation

– Underlag i Grönblå plan, Mona Falck, Landskapsarkitekt. Planeringsavd, Gatukontoret

presentation

– Markavrinningsmodulering, Tor Fossum, Miljöstrateg. Strategiavd, Stadsbyggnadskontoret

presentation

Bensträckare

10:30 Helt digital Stadsplan 2017, Helsingborgs Stad, Stina Pettersson översiktsplanearkitekt

presentation

11:00 Aktuell forskning: kulturella ekosystemtjänster av urban  grönska och könsskillnader. Åsa Ode Sang, SLU Alnarp 

presentation

11:30 Lunch på närliggande Niagara

12:45 GIS som stöd för grönstrukturplanering, Per Blomberg Kristianstad kommun

presentation

13:15 Workshopdiskussion kring tillgängliga data, analyser och erfarenheter, Jessica Svännel, Landskapsarkitekt & Business area specialist, S-Group Solutions

14:00 Fika och summering

 

I anmälningsavgiften ingår fika och lunch.

Vi träffas i nybyggda lokaler i centrala Malmö, Gibraltargatan 7.

  • Plats/lokal: Café Live
  • Adress: Gibraltargatan 7, Malmö
  • Datum: 2016-10-28 9.00 - 15.00
  • Pris medlem/ej medlem: 750 kr/950 kr (inkl. lunch & fika)
  • Sista anmälningsdag: 2016-10-21
  •  
  • Ange i kommentar eventuella allergier och specialkost.

Anmälan är stängd till det här evenemanget