GEOINFO 2015 den 7-8 oktober

Tid: 2015-10-07, kl
Plats: Jörgen Kocksgatan 7A Malmö

Välkomna till mötesplats GEOINFO 2015 i Malmö. Lär dig av experter och möt andra i branschen! Den 7-8 oktober är det dags för den årliga mötesplatsen för användare och producenter av geografisk information och geografisk IT.

SamGIS Skåne tillsammans med ULI Geoforum hälsar dig varmt välkommen till GEOINFO på Slagthuset i Malmö. Observera att medlemmar i SamGIS Skåne får rabatt på avgiften. Ange att du är medlem i anmälningsformuläret. Anmälan och program finns här:

Resestipendium GIS 2013

Stipendiet utlyses till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla, banbrytande insatser inom GIS-tekniken i Sverige.

Läs mer och ansök >>

Utdelning av GPS

Idag mottog Anton Westholm och Peter Gustafsson en hand-GPS. Enheten ska tas med och skänkas till Mariental kommun, Namibia inom ramen för två examensarbeten.
Föredragshållare på 2012 års kart- och GISdag har istället för en gåva fått ett gåvobevis över nämnda GPS.
Mariental kommer att få hjälp att bygga upp och ajourhålla en geografisk databas, där denna hand-GPS kan vara till stor nytta.

Ny hemsida!

SamGIS Skånes hemsida förnyas till utseende och innehåll. Lanseringen görs den 14/11 2012, i samband med firandet av Internationella GIS-dagen.

GIS-kurs i augusti

Copenhagen Summer University håller en kurs i Geografiska Informationssystem (GIS) 13-17 augusti 2012.

Under kursen demonstreras några av de mest intressanta analys- och användningsmöjligheterna. Kursen bygger på Köpenhamns universitets starka GIS-forskningsmiljö och vänder sig till alla med basal GIS-kompetens, som önskar få större insikt i användningsområden för GIS idag och imorgon.

Information och anmälan >>

Workshop Geodatasamverkan

GIS väst inbjuder till en halvdags workshop den 30 november med diskussion om geodatasamverkan och vilka möjligheter det innebär för kommunerna. 
Program och anmälan finns på GIS västs hemsida.

Skånska eldsjälar får GIS-stipendium

SamGIS Skånes GIS-stipendium delas i år mellan Annie Sundberg från Geoinfo Kävlinge/Staffanstorp för hennes ihärdiga insats att få en kommun att använda GIS och Delar av sMap-gruppen för deras viktiga arbete inom utveckling av en gemensam GIS-plattform med hjälp av nya tekniker.

Annie Sundberg mottar SamGIS Skånes GIS-stipendium av 
Peter Rothstein vid SamGIS Skånes årsmöte i Lund.SamGIS Skånes GIS-stipendium tilldelas även sMap-gruppen, 
här representerad av Britta Duve Hansen, Anna-Stina Munsin, 
Ulf Minör och Johan Lahti.